Пролетното равноденствие и смяната на сезоните

Утре, 20 март, 2017 в 10.28 ч. настъпва пролетното равноденствие. Само два пъти в годината, в дните на пролетното и есенното равноденствие, вертикалната разделителна линия между деня и нощта свързва точно Северния и Южния географски полюси. Само два пъти в годината по продължителност денят и нощта са равни.

Горното видео е заснето от спътника Метеосат, намиращ се на геостационарна орбита. Видеото с продължителност 12 секунди е сглобено от инфрачервени всекидневни снимки на Земята направени по едно и също време в продължение на една година – от есенното равноденствие, 2010 до есенното равноденствие, 2011.

Поради въртенето на Земята около Слънцето и наклона на земната ос спрямо равнината на земната орбита, то и разделителната линия между деня и нощта променя своето положение. Много добре се вижда до какво води промяната на наклона в продължение на една година. Видеото започва със зимата в Северното полукълбо и лятото в Южното полукълбо. Следва равноденствие през март, 2011 и смяна на сезоните в двете полукълба. Видеото завършва с равноденствието през септември, 2011. Така завършва едно от милиардите пътешествия на Земята и започва ново около нашата звезда Слънцето.