Пръстен от черни дупки

Пръстен от черни дупки открит в Космоса

Запечатаният обект е известен под името Arp 147 

Астрономи заснеха в Космоса огромен звезден пръстен, "украсен" с множество черни дупки.  Запечатаният обект е известен под името Arp 147 – намира се в съзвездието Кит и е отдалечен от Земята на 430 млн. светлинни години (1 ly = 9500 милиарда km). Обектът представлява сблъсък на две галактики –спирална и елиптична. 
В резултат на срещата се е образувал пръстен от гигантски млади звезди, които са показани на изображението в син цвят. Колкото по-голяма е звездата, толкова по-бързо тя изгаря своето "гориво" и се превръща в свръхнова или в черна дупка.
Черните дупки се образуват в крайния стадий на еволюция на масивните звезди, когато след изчерпване на термоядреното „гориво” налягането на газовете не „удържа” гравитационните сили.
Гравитацията „свива” звездата в компактен обект, който има толкова силно привличане, че не може да го напусне дори електромагнитно излъчване – тоест тя се превръща в черна дупка.
Представеното от астрономите изображение е съставено от няколко снимки – за видимата част на спектъра "отговарял" телескопът Hubble, снимките в инфрачервения диапазон са направени от телескопа Spitzer, а в ултравиолетовия – от орбиталната обсерватория Galaxy Evolution Explorer.