Работилница за производство на звезди

Пред погледа ни е истинска работилница за производство на звезди в мъглявината Попова лъжичка (Tadpole, IC 410), разположена на около 12 000 светлинни години от нас в северното съзвездие Колар (Auriga). Облакът от блестящ газ с размери над 100 светлинни години е изваян от звездни ветрове и радиацията от включения звезден клъстър NGC 1893. Около звездата, създала мъглявината в края на своя живот, се виждат ярко оформени звезди на възраст приблизително 4 милиона години. Забележителни, в близост до центъра на изображението, са две относително плътни струи от материал, които се отдалечават от централните области на мъглявината.    

Потенциалните региони на текущо формиране на звезди в IC 410, които по форма приличат на попови лъжички, имат размери около 10 светлинни години. Представеното изображение е направено в инфрачервената област на спектъра от сателита WISE (Wide Field Infrared Survey Explorer) на НАСА.

Източник: APOD