Сблъсък на две черни дупки

Какво се случва, когато две черни дупки се сблъскат? Този краен сценарий вероятно се появява в центровете на някои сливащите се галактики и много звездни системи. Видеото показва компютърна анимация на крайните етапи на подобно сливане, като подчертава ефектите от гравитационните лещи, които ще се появят на фона на звездното поле.

Черните области показват границите (хоризонти на събититията) на динамичната двойка, докато околният пръстен на изместения звезден фон представлява т.н. Айнщайнов пръстен.

Всички звезди са видими не само извън този Айнщайнов пръстен, но също така имат едно или повече видими изображения-компаньони от неговата вътрешната страна.

В крайна сметка двете черни дупки се сливат. Крайните етапи на подобно сливане може да предоставят стабилен и предсказуем взрив на гравитационната радиация, много търсена форма на радиация, по-различно от светлината, която никога до сега не е била пряко наблюдавана.

Източник: APOD