Слънцето – нашата звезда с характер

  

За слънчевата активност съдим по процесите, наблюдавани на повърхността и в атмосферата на нашата звезда. Тя се определя главно от явленията – следните брой на слънчевите петна, протуберансите (изхвърляния на короналната маса  – CME) и слънчевите  избухвания. За активността на Слънцето е характерна последователност от максимуми и минимуми в интервал около 11 години. 

През годините с пик на активността се наблюдават голям брой от посочените явления, които се следват от годините спрямо относително спокойствие с минимален брой явления, свързани главно с  магнетизма  на звездата. 

Представеното  видео  показва отляво един месец в края на 2019 г., когато  Слънцето  е близо до  слънчевия минимум , докато отдясно един месец през 2014 г., когато е близо до  слънчевия максимум . 

Видеото е заснето от  Слънчевата динамична обсерватория  на НАСА в далечна  ултравиолетова  светлина. 

Нашето  Слънце  напредва отново към  слънчевия максимум  през 2025 г., но дори сега показва повърхността с  изключително  висока активност. 

Източник:  nasa