Стандартния модел в съвременната физика (инфографика)

 

    Стандартният модел е колекция от физични теории, които описват най - малките експериментално наблюдавани частици на материята и взаимодействията между енергията и материята. Елементарните частици са групирани в 3 категории.
    Материята е изградена от фермиони (кварки и лептони). Чрез частиците - посредници бозоните  се осъществяват три вида фундаметални взаимодействия: електромагнитното (фотон), силно ядрено (глуон) и слабо ядрено (W - , Z - бозони). Съществуването на хипотетичната частица гравитон, която е отговорна за четвъртото основно взаимодействие - гравитацията, все още не е даказано експериментално.   
    В момента Стандартният модел е непълен и не обяснява много от важните характеристики на познатата Вселена, като например:
* гравитацията
* масата
* тъмната материя (23% от Вселената)
* тъмната енергия (73% от Вселената)