Стълба към небето

 Артистичен поглед на космическата стълба

С помощта на космическия телескоп «Спицър» (Spitzer Space Telescope) значително е подобрена т.н. стълба на космическите разстояния, използвана за измерване степента на разширение на Вселената, както и нейните размери и възраст. Космическата стълба е поредица от звезди и други обекти в рамките на галактиките, разстоянията до които са ни добре известни. Чрез комбинирането на тези разстояния със скоростите на отдалечаване на обектитеот нас, учените могат да изчислят степента на разширение на Вселената, известна още като константа на Хъбъл.

Астрономите, които работят със «Спицър» обявиха най-точните измервания на константата на Хъбъл, чиято стойност е определена на 74,3 km/s.Mpc (килиметра в секунда по мегапарсек*). Тази стойност се съгласува с независимото проучване на свръхнови, проведено миналата година от изследователите на Space Telescope Science Institute в Балтимор, Мериленд.

Константата носи името на астронома Едуин П. Хъбъл, който удиви света през 1920 година, като намери доказателства за разширяването на Вселената след Големия взрив  преди 13,7 милиарда години. В края на 90-те години на миналия век астрономите откриха, че с течение на времето разширяването се ускорява. Определяне на степента на това увеличение на ускорението е от решаващо значение за разбирането на възрастта и размера на Вселената.

«Спицър» е в състояние да подобри последните измервания на телескопа Хъбъл, поради своето инфрачервено зрение, което вижда през космическия прах и осигурява по-добър изглед на променливите звезди, наречени Цефеиди. Тези пулсиращи звезди са жизненоважни "стъпала" в стълбата на космическите разстояния. «Спицър»  наблюдава десет Цефеиди в нашата галактика Млечен път и 80 в близост до съседната галактика  Голям Магеланов облак.

Всички галактики, използвани в артистичната концепция за стълбата са инфрачервени изображения от «Спицър», обхващащи дължина на вълната от 3,6 μm (в синьо), 4,5 μm (в зелено),  и 8.0 μm (в червено).

Източник: NASAJPL-Caltech

1ly (светлиннa годинa) = 9, 5.1012 km

1 рс (парсек) е равен приблизително на 3,26 ly.  

1 Мрс (мегапарсек) = 1.106 рс 

 

ПП. За любителите на физиката и класическия рок една велика "Стълба към небето" (Stairway to heaven) от вечните Led Zeppelin!:)