Сър Дж. Дж. Томсън

     

Сър Джоузеф Джон Томсън е английски учен. През 1897 година открива електрона, за което му е присъдена Нобеловата награда за физика през 1906.

Дж.Дж.Томсъм в лабораторията Кавендиш, Кеймбридж

*Веднъж Дж. Дж. Томсън бил възпрепятстван да изнесе лекцията си и затова написал на черната дъска с тебешир извинение пред студентите: "Profesor Thomson will not meet his classes today ." Буквално преведено: " Професор Томсън няма да се срещне днес със своите класове." Някакъв шегаджия изтрил буквата "с" на думата classes и вместо "класове" вече било изписано lasses ("любовници"). На следващият ден Томсън се появил пред весело настроената аудитория. Прочел поправения надпис, изтрил и следващата буква " l " в същата дума, получило се asses - "задници, магарета", поклонил се и без да каже нищо повече, си излязъл.