Тест «Айнщайн»: Проверете знанията си за известния гений


Алберт Айнщайн е един от най-великите учени, които някога са живели, и неговите идеи извършиха революция във физиката в началото на 20-ти век. Познавате ли този гений?

1. Коя Айнщайнова теория постановява, че нищо не може да се пътува по-бързо от светлината?

а) Теорията на Големия взрив

б) Специална теория на относителността

в) Общата теория на относителността

 

2. В известното уравнение на Айнщайн E = mc2, какво означава "c"?

а) маса

б) импулс

в) скоростта на светлината

 

3. За да стане швейцарски гражданин през 1901 г., Айнщайн се отказва от предишното си гражданство. На коя страна е бил гражданин?

а) САЩ

б) Германия

в) Марс

 

4. По времето когато публикува своя Специалната теория на относителността, Айнщайн е работил:

а) в поща

б) като цирков клоун

в) в патентно бюро

 

5. Айнщайн получава Нобелова награда по физика през 1921 г., за :

а) изяждането на най – много хот-дога за един час, отколкото всеки друг в неговата лабораторията

б) обяснението на законите на фотоефекта

в) формулиране на общата теория на относителността

 

6. Втората съпруга на Айнщайн, Елза, е:

а) циркова артистка

б) принцеса

в) негова братовчедка

 

7. Преди Айнщайн да публикува своята Обща теория на относителността, работата на кой физик е доминираща в Теория на гравитацията?

а) Бенджамин Франклин

б) Исак Нютон

в) Хауърд Уоловиц

 

8. Коя физична теория Айнщайн отхвърля с думите "Бог не играе на зарове"?

а) термодинамиката

б) теорията на казиното

в) квантовата механика

 

9. През 1939 г. Айнщайн пише писмо, в което призова президента на САЩ Франклин Рузвелт, да продължи развитието на проекта за атомна бомба, преди Хитлер да се сдобие с нея. Как се нарича този проект?

а) проект "Черна дупка"

б) проект "Манхатън"

в) проект "Розуел"

 

10. Какво се е случило с мозъка на Айнщайн, след като той е починал?

а) изложен е на показ в музей

б) изследван е от учени

в) всичко изброено по-горе 

 

Ключ на верните отговори:

1. – б, 2. – в,  3 – б, 4. – в, 5. – б,

6. – в, 7. – б, 8. – в, 9. – б, 10. – б

Кратък коментар на вашите резултати: 

Ако сте отворили вярно на 10 въпроса, вие сте истински Айнщайн.

Ако имате от 6 до 9 верни отговори, вие сте "относително"добре.

Пет или по-малко верни отговори? Върнете се в Патентното бюро :))