Тест "Входно ниво" по Човекът и природата за 5 клас (вариант 3)

I. ЧАСТ

1. Иванчо е получил магнитна картичка с изглед от Лондон. Какво вещество съдържа вратата на хладилника за да може Иванчо да си постави картичката върху нея?

а) дърво                             

б) пластмаса                    

в) алуминий                 

г) желязо

 

2. В купа пълна с вода няма да потъне:

а) стъклено топче           

б) пирон                           

в) монета                       

г) перце от птица

     

3. Всяко тяло е изградено от вещества. Кое от посочените е тяло, а не вещество?

а) дървесина                    

б) желязо                        

в) стъкло                       

г) прозорец

 

4. Кое от изброените тела ще приема формата на съда, в който е поставено?

а) кифла                          

б) кашкавал                      

в) салам                          

г) плодов нектар

 

5. Сладоледът изваден от хладилника за кратко време става течен. Този процес се нарича:

а) кипене             

б) изпарение         

в) топене              

г) втвърдяване

 

6. Кое от изброените е замърсител на природните води?

а) въглища                      

б) водород                       

в) кислород                        

г) азот                              

 

7. Чрез работата на ютията електрическата енергия се превръща в ...................... енергия.

а) химична                      

б) топлинна                     

в) светлинна                

г) механична

 

8. Планета с твърда повърхност подобна на Земята е:

а) Уран                

б) Юпитер                

в) Марс            

г) Сатурн

 

9. Разграждане на хранителни вещества се извършва при процеса:

а) дишане                          

б) растеж                       

в) развитие                      

г) размножаване

 

10. Кое от посочените животни диша с бял дроб?

    

а) бръмбар                 

б) лисица

в) пеперуда                 

г) риба

 

11. Кой от организмите е втори потребител в хранителната верига?

а) 1                 

б) 2             

в) 3                

г) 4

 

12. Органите в човешкото тяло изпълняват определени функции. Каква е функцията на мускулите?

а) регулаторна              

б) храносмилателна                 

в) опорна                

г) двигателна 

 

II. ЧАСТ

13. При каква температура водата се среща под формата на лед и течност едновременно. 

Писмен отговор:................. 

 

14. Разгледайта внимателно графиката и попълнете изреченията:

а) Температурата на въздуха е най –ниска в ............ часа.

б) В ......... часа температурата на въздуха е 16 градуса по Целзий.

 

15. Планетите от Слънчевата система са подредени в определена последователност. Коя планета се намира между планетите Сатурн и Нептун?

Писмен отговор:............................

 

 

16. На долната фигура са представени фазите на Луната. Коя фаза е показана под № 2?

Писмен отговор: ........................................

 

17. Правилно ли се храни Петър, ако в менюто му не присъстват плодове и зеленчуци?

Огради верния отговор: Да / Не