Тест "Жизнени процеси при растенията и животните" (варианти 1 и 2)

 Вариант № 1

1. Как са изградени системите, осигуряващи жизнените процеси в организмите? Поставете понятията органи, клетки, тъкани на правилните места. 

№ 1:........................          № 2:........................          № 3:........................

 

2. Попълнете липсващите елементи в схемата на процеса фотосинтеза:


№ 1:........................             № 2:........................          № 3:........................

 

3. Препишете и попълнете празните места, като изберете правилната дума:

а) При фотосинтезата се извършват ............................. промени (физични, химични) на веществата.

б) Хранителното вещество глюкоза е ............................. (сол, захар, минерал).           

в) Растителните клетки използват част от глюкозата, за да извлекат запасената в нея ........................ (вода, кислород, енергия) 

 

4. Растенията свързват молекулите на глюкозата и така изграждат веществото:   

а) въглероден диоксид                                    

б) хлорофил

в) натриев хлорид                                            

г) скорбяла

 

5. Посочете верния отговор. Каква храна е скорбялата за растенията?                         

а) постоянна                                                       

б) временна

в) резервна                                                           

г) ненужна

 

6. В кои части на растенията се съхранява най – много скорбяла?                             

а) листата и клоните                                        

б) клоните и стъблото

в) семената и корените                                    

г) цветовете и кората

 

7. Кои от посочените вещества са минерали? Вещества – азот, въглероден диоксид, фосфор, кислород,  калий, магнезий. Минерали са:

1.....................

2.....................

3.....................

4.....................               

 

8. Растенията всмукват минерални соли разтворени във вода от почвата. Минералите се използват за изграждане на:

а) кислород                                                          

б) хлорофил

в) белтъци                                                            

г) скорбяла

 

9. Кои са основните органи на храносмилателната система на човека? Органите са:

1.....................

2.....................

3.....................

4.....................                      

    

10. Защо растенията нямат храносмилателна система?

Отговор: .....................................................................................  

 

Вариант №2

1. Препишете и попълнете празните места, като използвате понятията органи, клетки, тъкани.

а) Тъканите са изградени от ...........................

б) Органите са изградени от ...........................

в) Системите са изградени от .........................

 

2. Попълнете липсващите елементи в схемата на процеса фотосинтеза:

№ 1:.....................                      № 2:....................                       № 3:.................... 

 

3. В молекулите на глюкозата се съхранява енергия, която растенията са получили от:  

а) почвата                                                             

б) водата                                                              

в) въздуха                                                             

г) Слънцето

 

4. Веществото скорбяла е изградено от стотици молекули:                                             

а) въглероден диоксид                                     

б) хлорофил

в) натриев хлорид                                              

г) глюкоза

 

5. Веществото скорбяла се продава в магазините под името:                                           

а) ванилия                                                             

б) бакпулвер

в) сода за хляб                                                     

г) нишесте

 

6. Кои от посочените вещества не са минерали? Вещества – въглерод, въглероден диоксид, фосфор, кислород,  водород, магнезий. Не са минерали са:

1..................

2..................

3..................

4..................                  

 

7. Растенията използват минерални соли от почвата за изграждане на:                 

а) хлорофил                                                            

б) вода

в) скорбяла                                                               

г) белтъци

 

8. Препишете и попълнете празните места, като изберете правилната дума:

а) Химичното смилане на храната се извършва в (дебелото черво, стомаха).                

б) Хранителните вещества преминават в кръвта през стените на (стомаха, тънкото черво).                         

в) Непотребните вещества се изхвърлят през (хранопровода, ануса).                                 

 

9. Кои органи изграждат храносмилателната система на  кучетоОрганите са:

1.....................

2.....................

3.....................

4.....................                     

    

10. Защо животните притежават храносмилателна система?

Отговор: .....................................................................................