Тест "Механика" (вариант 4) с ключ на верните отговори

 

1. Автомобил потегля от състояние на покой с ускорение 5 m/s2. За колко време автомобилът ще измине разстояние с дължина 250 m по права линия?

а) 9 s

б) 10 s

в) 11 s

г) 12 s

2. Камък пада от отвесна скала и докосва земята със скорост 30 m/s. Колко е висока скалата?

а) 15 m

б) 20 m

в) 30 m

г) 45 m

3. Докато пада от върха на 40 - метрова скала камък с маса 4 kg изпитва сила на съпротивление на въздуха 20 N. С каква скорост камъкът ще докосне земята?

а) 10 m/s

б) 12 m/s

в) 16 m/s

г) 20 m/s

4. Кубче с тегло 20 N се движи по хоризонтална равнина под действие на сила 18 N. Ако коефициентът на триене при хлъзгане е 0,4, то намерете ускорението на кубчето. 

а) 0,5 m/s2

б) 1 m/s2

в) 5 m/s2

г) 7,5 m/s2

5. На фигурата са изобразени силите действащи на тяло с маса 2 kg. Какво е ускорението на тялото получено под действие на тези сили?

а) 2 m/s2

б) 2,5 m/s2

в) 3 m/s2

г) 3,5 m/s2

6. Лунното ускорение има стойност 1/6 от стойността на земното ускорение. Ако едно тяло има тегло 20 N на Луната, то колко е неговата маса на Земята?

а) 2 kg

б) 7,2 kg

в) 12 kg

г) 60 kg

7. Планетата-джудже Плутон има маса 1/500 от масата на Земята и радиус 1/15 от земния радиус. Колко е стойността на ускорението g на повърхността на Плутон?

а) 0,3 m/s2

б) 1,6 m/s2

в) 2,4 m/s2

г) 4,5 m/s2

8. Ако разстоянието между две тела се удвои, то гравитационната сила между тях:

а) намалява 4 пъти

б) намалява 2 пъти

в) нараства 2 пъти

г) нараства 4 пъти

9. Човек с тегло 800 N е стъпил върху кантарче поставено на пода в кабината на асансьор. Ако асансьорът се движи нагоре с ускорение 5 m/s2, то какво ще бъде показанието отчетено по скалата на кантарчето?

а) 400 N

б) 800 N

в) 1000 N

г) 1200 N

10.  Под въздействие на сила тяло с маса 4 kg се ускорява от 3 m/s до 6 m/s за 8 s. Колко е извършената работа от силата за посоченото време?

а) 27 J

б) 54 J

в) 72 J

г) 96 J

11. Ученик повдига книга с маса 2 kg от пода до етажерка, която се намира на височина 1,5 m над пода. Колко работа е извършена от гравитационната сила при преместването на книгата?

а) –30 J

б) –15 J

в) 15 J

г) 30 J

12. Тяло с маса 3 kg се хлъзга без триене надолу по наклонена равнина с дължина 6 m и височина 4 m. Ако тялото е било в покой в горната край на равнината, то каква е скоростта му в края на равнината?

а) 7 m/s

б) 8 m/s

в) 9 m/s

г) 10 m/s

13. Тяло с маса 3 kg се хлъзга от състояние на покой от върха надолу по наклонена равнина с дължина 6 m и височина 4 m. Ако тялото изпитва действие на сила на триене 16 N, то каква е скоростта му в края на равнината?

а) 2 m/s

б) 3 m/s

в) 4 m/s

г) 5 m/s

14. Необходимото условие едно тяло да се движи с постоянна скорост 2 m/s върху грапава повърхност е да изпитва действие на сила 200 N. Каква е развитата мощност за поддържане на това движение?

а) 100 W

б) 200 W

в) 400 W

г) 800 W

15. Тяло с маса 2 kg има импулс с големина 6 kg.m/s. Колко е кинетичната енергия на тялото?

а) 3 J

б) 6 J

в) 9 J

г) 12 J

16. Топка с маса 0,5 kg се намира в покой. След като е изритана със сила 20 N тя придобива скорост 4 m/s. Колко време е продължило действието на силата върху топката?

а) 0,01 s

б) 0,02 s

в) 0,1 s

г) 0,2 s

17. Тяло с маса 2 kg се се движи праволинейно като променя скоростта си от 4 m/s до 8 m/s  под действие на сила в продължение на 0,5 s. Колко е големината на тази сила?

а) 4 N

б) 8 N

в) 12 N

г) 16 N

18. Дървено блокче с маса M се движи праволинейно със скорост V. С каква скорост v трябва да се движи в противоположна посока куршум с маса m, за да спре движението на блокчето (приемете, че куршума прониква и остава в блокчето)?

 

а) mV/(m+M)

б) MV/m 

в) mV/M

г) MV/(m + M)
 

Ключ на верните отговори:

1 – Б, 2 – Г, 3 – Г, 4 – В, 5 – Б, 6 – В, 7 – Г, 8 – А, 9 – Г,

10 – Б, 11 – А, 12 – В, 13 – В, 14 – В, 15 – В, 16 – В, 17 – Г, 18 - Б