Тест "Структура и жизнени процеси при човека" (вариант 2)

 

 

 

1. Кой орган е изобразен на рисунката?

а) бели дробове                           

б) черен дроб

в) стомах                                        

г) сърце

 

2. Препишете и попълнете. 

„В големия кръг на кръвообращение при човека в артериите тече .................................. кръв, а във вените тече .............................. кръв.”

 

3. Препишете и попълнете: 

„В малкия кръг на кръвообращение при човека в артериите тече .................................. кръв, а във вените тече .............................. кръв.”

 

4. Коя система на човека е изобразена на рисунката?

а) опорно-двигателна                    

б) кръвоносна             

в) полова                                            

г) нервна

 

5. Препишете и попълнете: 

„Нервната система на човека е изградена от: (1) ............................., (2) ............................. и (3) ............................. .”

 

6. Препишете и попълнете: „Крайният мозък е най-големия дял от .......................... мозък, има две части, наречени ............................ и е покрит с много нагъната ....................... .”

 

7. Препишете и попълнете:

а) Скелетът на човека е изграден от .................. кости, които са свързани ....................... или чрез .................. .

б) Скелетът на главата се нарича .......................... .

 

8. Препишете и попълнете:

а) Скелетът на туловището е съставен  от (1) .................... , (2)  ................... и (3) ................... .

б) Гръбначният стълб е изграден от ............................. .

 

9. На рисунката е показана:

а) ............................. (мъжка/женска) полова система

б) основните нейни органи са: № 1 (....................................), № 2 (....................................)

 

10. Препишете и попълнете:

„Половата жлези (яйчници и семенници) произвеждат освен ......................... клетки и полови ........................, които действат като регулатори.” 

 

11. Препишете и попълнете:

„Човекът се размножава по ..................... начин чрез двама родители, като оплождането е   ........................................... .

 

12. Кой от изброените фактори предпазва сърдечно-съдовата система от увреждане?

а) наркотици                     

б) алкохол

в) цигари            

г) туризъм

 

13. Кой от изброените фактори влияе благоприятно на нервната система?

а) алкохол                         

б) цигари                   

в) наркотици                  

г) активен спорт

 

14. Навяхване и счупване са възможни увреждания на:

а) костите                             

б) сърцето                      

в) черния дроб                      

г) стомаха

 

15. Кое от заболяванията не се предава по полов път?

а) сифилис                            

б) трипер                 

в) СПИН                     

г) бронхит