Тест „Какво знаете за галактиките?”(с ключ за верните отговори)

1. Думата "галактика" произхожда от гръцката дума за:

а) мляко

б) коза

в) крава

 

2. Галактиките се класифицират според:

а) тяхната форма

б) тяхната маса

в) броя звездите в тях

 

3. Какъв тип е нашата галактика Млечен път?

а) елиптичен

б) спирална

в) неправилна

 

4. Най-близката голяма галактика до Млечния път е:

а) галактиката Андромеда

б) галактиката Водовъртеж

в) галактиката Сомбреро

 

5. Повечето галактики съдържат само:

а) няколко десетки звезди

б) няколко стотин хиляди звезди

в) няколко стотин милиарди звезди

 

6. Какъв е приблизителния брой на звездите в Млечния път?

а) 100 милиона

б) 100 милиарда

в) равен на броя на звездите в холивудската Алея на славата

 

7. Приблизително колко галактики има във Вселената?

а) около сто хиляди

б) около сто милиона

в) около сто милиарда

 

8. Неправилните галактики:

а) са повече от спиралните

б) са повече от елиптичните

в) се срещат рядко

 

9. На кой компоненти си Млечния път дължи по-голямата част от своята маса?

а) звездите

б) тъмната материя

в) междузвездния газ и прах

 

10. Отделните самостоятелни галактики:

а) могат да се обединяват

б) не съществуват

в) се срещат много рядко

11. Как се нарича черната дупка в центъра на Млечния път?

а) Стрелец A*

б) Голям Магеланов облак

в) Голям търтей

 

12. Какво представлява прозореца на Бааде?

а) едно от най-ярките видими петна на Млечния път в нощното небе

б) елемент от предната част на къщата е Бааде

в) лишена от звезди обособена област в галактиката Млечен път,

 

13. Колко далеч от центъра на Млечния път е Слънчевата система?

а) на втората пресечка в дясно и след това направо до понеделник

б) 17 000 ly

в) 30 000 ly

 

14. Какво е името на колекцията от около 50 галактики, към която принадлежи Млечния път?

а) Капан за плъхове

б) Централен клъстер

в) Местна група

 

15. Възрастта на Млечния път е приблизително?

а) 13,2 милиарда години

б) 13,7 милиарда години

в) 4,5 милиарда години

 

16. Какво е името на суперклъстера от галактики, към който принадлежи Млечния път?

а) Дева

б) Невероятен

в) Стрелец

17. В лентата на Млечния път, която се вижда в нощното небе, по-тъмните петна са причинени от:

а) плътни области от прах

б) области с по-малко звезди

в) области с голяма плътност на черни дупки

 

18. Според закона на Едуин Хъбъл:

а) галактиките са неподвижни

б) галактиките се приближават много бавно към нас

в) галактиките се отдалечават от нас, като по – далечните се движат по-бързо

 

Ключ за верните отговори:

1. - А, 2. - А, 3. - Б , 4. - А, 5. - В , 6. - Б

7. - В, 8. – В, 9. - Б, 10. - А, 11. - А , 12. - А,

13. - В, 14. - В , 15. - А , 16. - А , 17. - А , 18. - В

Ако имате 16 до 18 верни отговори, Вие сте галактически гений. При 13 до 15 верни отговори, Вие сте галактически всезнайко. При по – малко точки е по – добре да се преместите на Андромеда.Laughing