Тест „Какво знаете за кометите?”

Кометите са отломки, останали след образуването на Слънчевата система, преди около 4,5 милиарда години. Проверете своите знания за тези древни и неуловими небесни скитници. Да започнем теста. След него можете да видите оценка на вашето постижение Laughing

1. Много често кометите са наричани:

а) мръсни снежни топки

б) мръсни кални топки

в) мръсни футболни топки

 

2. От какво основно е направено ядрото на комета?

а) лед и прах

б) скален материал

в) надежди и мечти

 

3. Размерите на ядрата на повечето комети са приблизително:

а) 160 km или повече

б) 32 km

в) 16 km или по-малко

 

4. Какво наричаме кома на една комета?

а) облак от газ, заобикалящ ядрото

б) тънък слой прах върху ядрото

в) сънливото състояние на комета

5. Колко опашки има всяка комета ?

а) една,  йонна опашка

б) кометите не притежават опашки

в) две, йонна опашка и опашка от прах

 

6. Вярно или грешно? Китайските астрономи съхраняват записи за кометни наблюдения в продължение на векове. Те дори проследяват Халеевата комета още през 240 г. пр. Хр.

а) грешно

б) вярно

 

7. Къде възникват двете опашки на кометата ?

а) близо до Земята

б) близо до Слънцето

в) далече от Слънцето

 

8. Коя комета се разби в Юпитер през 1994 г.?

а) Шумейкър-Леви 9

б) Хейл-Боп

в) Халеевата комета

 

9. Вярно или грешно? Някои учени смятат, че водата и органичните вещества в състава кометите, може да са пренесли живота от космоса на Земята.

а) грешно

б) вярно


 

10. От къде произхождат много от наблюдаваните комети?

а) Луната

б) облака на Оорт

в) Меркурий

 

Верните отговори са:

1 - а, 2 – а, 3 - в, 4- а, 5- в , 6- б , 7 - в , 8 - а , 9 - б , 10 - б

Коментар:

1. място: При 7 - 10 верни отговори, вие притежавате сериозни знания за кометите.

2. място: При 5 - 7 верни отговори,  вие все още се чудите какво представляват  мръсните снежни топки.

3. място: Ако имате по-малко от 5 правилни отговори, то кометите са все още загадка за вас.