Топ 10 на най - странните неща в космоса

1. Антиматерия

Частиците, изграждащи нормалната материя имат противоположни версии на самите себе си. Например, електронът има отрицателен заряд, но неговата античастица - позитрона е положително зареден. Материята и антиматерията анихилират помежду си, когато се сблъскват и тяхната маса се превръща в чиста енергия съгласно уравнението на Айнщайн E=mc2. Някои футуристични по дизайн космически кораби включват двигатели работещи с антиматерия.

2. Мини-черни дупки


Ако радикално новата теория "braneworld" (виж за браните) - "бранен свят", за гравитацията е правилна, тогава разпръснати из нашата слънчева система са хиляди миниатюрни черни дупки, всяка с големината на атомното ядро. За разлика от своите по - големи братя (краен стадий в живота на масивните звезди), тези мини - черни дупки са първични остатъци от Големия взрив и повлияват по различен начин на пространство - времето, поради тяхната близка връзка с петото измерение.

3. Космическо микровълново фоново лъчение 


CMB (Cosmic Microwave Background) или т.н. реликтово излъчване е първичен остатък от Големия взрив, който поражда Вселената. За първи път е открито през 60-те години на миналия век като радио шум, който сякаш се излъчва от всякъде в пространството. CMB е считано за едно от най - добрите доказателства за съществуването на Големия взрив. Последни прецизни измервания от проекта WMAP определят температурата на излъчването на CMB на - 270 по Целзий, съвсем малко над абсолютната нула (- 273, 15оС = 0К).

 4. Тъмна материя 

Учените считат, че тя съставлява по - голямата част от материята във Вселената, но не може да се наблюдава, нито да се открие директно с помощта на съвременните технологии. Кандидатите за тъмната материя варират от лекото неутрино до невидими черни дупки. Някои учени задават въпроса дали тъмната материя е реална, и предполагат, че тази мистерия може да намери  решение и обяснение чрез по - добро разбиране на гравитацията.

5. Екзопланети 

В началото на 90 - те години на миналия век единствените известни планети във Вселената са планетите в нашата слънчева система. До ноември, 2010 г. астрономите са идентифицирани повече от 500 извън слънчеви планети. Те варират от огромни светове от газ, чиито маси са недостатъчни, за да бъдат звезди, до малки скалисти обекти. Търсенето на втора Земя, обаче, все още продължава. Астрономите вярват, че бъдеща по-добра технология вероятно в крайна сметка ще разкрие светове подобни на нашите собствени.

6. Гравитационни вълни

 

Гравитационните вълни са нарушения в тъканта на пространство - времето, предсказани от Общата теория на относителността на А. Айнщайн. Гравитационни вълни пътуват със скоростта на светлината, но те са толкова слаби, че учените очакват да открият само тези, създадени по време на колосални космически събития, като например сливания на две черни дупки (показано на картината). LIGO и LISA са два детектора, конструирани за откриване на неуловимите вълни.

7. Галактически канибализъм

 

Подобно на живота на Земята, галактиките могат да се "изяждат" една друга и да се развиват с течение на времето. Съседката на Млечния път, галактиката Андромеда, в момента се храни от един от нейните сателити. Повече от дузина звездни купове са разпръснати из Андромеда, космическите останки от нейната „храна” в миналото. Горната снимка е симулация на сблъсък на Андромеда и нашата галактика, събитие, което ще се случи след около 3 милиарда години.

8. Неутрино

 

Неутрино са електрически неутрални, виртуални безмасови елементарни частици, които могат да преминават през нашата планета безпрепятствено. Някои преминават през тялото ви, докато четете това. Тези "фантомни" частици се произвеждат във горящата вътрешност на  „здрави” звезди, както и в експлозии на супернови „умиращи” звезди. Детектори са вградени под земята, под морето, или под леда, като част от IceCube, един проект за откриване на неутрино.

9. Квазари 

Тези блестящи маяци хвърлят своя блясък към нас от краищата на видимата Вселена и напомнят на учени за нейното хаотичното начало. Квазарите освобождават повече енергия, отколкото заедно могат да излъчат стотици галактики. Общото мнение е, че те са чудовищни ​​черни дупки в сърцата на далечни галактики.

10. Енергия на вакуума 


1. Празно пространство

2. Две частици, се появяват изведнъж

3. Частиците се унищожават взаимно

4. Те оставят вълни от енергия през пространството

Квантовата физика ни казва, че в противоречие с обикновеното възприятие, празното пространство (вакуума) бълбука и ври от "виртуални" субатомни частици, които постоянно се създават и унищожават. Краткоживеещите частици даряват всеки кубичен сантиметър пространство с определена енергия. Според Общата теория на относителността, тази енергия произвежда анти - гравитационна сила, която разширява пространство. Все пак никой не знае със сигурност какво точно причинява ускореното разширяване на Вселената.