Топ 10 на физичните открития за 2011 г. според Physics World

 

За 10 - те физични открития на 2011 натиснете ТУК

Каква е ТК на кварк-глуонната супа? Доста гореща! :)

Точно след Големия взрив, Вселената е била сложна супа от свободни кварки и глуони, която в крайна сметка се кондензира, за да формира протоните и неутроните наблюдавани днес. Шестото място в топ 10 принадлежи на екип от физици от САЩ, Индия и Китай, който е направил най –доброто изчисление на температурата на това кондензирано състояние: 2 трилиона градуса по Келвин. Заедно с това екипът представя задълбочен поглед към ранната Вселена, чрез работата върху напредъка в нашето разбиране на квантовата хромодинамика, която описва свойствата на неутроните, протоните и другите адрони.

Съществуват ли останки от Големия взрив?

 

Художествена интерпретация (компютърна симулация) на древен облак, който образува звезда.

Michele Fumagalli и Xavier Prochaska от Университета на Калифорния, Санта Круз и John O'Meara от колежа “Сейнт Майкъл” във Върмонт заемат 10-то място за това, че първи са наблюдавали облаци от газ, които са реални останки от Големия взрив. За разлика от други облаци в далечната Вселена съдържащи елементи създадени от звезди – тези облаци съдържат само водород, хелий и литий, създадени след Големия взрив. Освен като потвърждение на предсказанията на теорията за Големия взрив, облаците предоставят уникален поглед върху материалите, от които са родени първите звезди и галактики.