Транзитът на Меркурий

 

Около 13 пъти за един век е възможно да наблюдаваме рядко астрономическо събитие – преминаването на Меркурий между Земята и Слънцето –астрономическо събитие, известно като планетарен транзит. През 2016 година транзитът на Меркурий настъпи на 9 май и продължи 7 часа и 30 минути. 

Рядкото събитие беше заснето от много любители на астрономията и обсерватории, включително от Solar Dynamics Observatory на НАСА. Материалът още веднъж ни дава повод за сравнение на планетите от слънчевата система с колосалните размери на нашата звезда. 

Слънцето има диаметър приблизително 1 400 000 километра или 109 пъти по-голям от този на Земята, неговата маса е равна на около 330 000 земни маси, а в неговия обем могат да се поберат почти 1 300 000 планети като нашата Земя. 

Предложеното видео ни предлага възможност за наблюдение с подробности на процесите в слънчевата атмосфера – петна, протуберанси и избухвания. Особено впечатлява зърнестата структура на фотосферата - блестящата слънчева повърхност.