Ученикът Алберт и неговата матура

На пълната матура младият Айнщайн показва отлични резултати по най-важните предмети - физика и математика, противно на срещаните все още твърдения, че е бил слаб математик в училище. Е, вижда се, че не е бил фен на френския език.Laughing

Диплома

за средно образование

Образователният съвет на кантон Ааргау

удостоверява с настоящото: 

Г-н Алберт Айнщайн от Улм, роден на 14 март 1879 г., е посещавал Кантоналното училище в Ааргау, а именно III и IV клас на Търговското училище. 

На писмения и устния изпит от матурата проведена на 18, 19 и 21 септември, и на 30 септември 1896 г. той получава следните оценки:

1. Немски език и литература: 5

2. Френски език и литература: 3

3. Английски език и литература: -

4. Италиански език и литература: 5

5. История: 6

6. География: 4

7. Алгебра: 6

8. Геометрия (планометрия, тригонометрия, стереометрия и аналитична геометрия): 6

9. Дескриптивна геометрия: 6

10. Физика: 6

11. Химия: 5

12. Естествена история: 5

13. Изобразително изкуство: 4

14. Техническо чертане: 4

На базата на него се издава свидетелство за зрелост.

Арау, 3 октомври 1896 г.

(Председател/секретар)