Учителят Тео за новата смъртна опасност

Преди началото на учебната година Теодосий Теодосиев – един истински Учител по физика отново пределно откровено ни напомня какво трябва да правим за да успеем. Смъртно опасно е да си прост.

За ведро настроение в това горещо време препоръчвам да отделите няколко минути върху този материал. Няма да съжалявате!