Физиката и екшън филмите. Защо не се прилага ЗЗИ?

Както обикновено, телевизията и филмите постоянно засилват т.н. "лоша" физика и създават заблуди. Много често в екшън филмите се представя ефектното, но дълбоко погрешно схващане, че ако човек получи удар от куршум, той веднага ще полети назад и ще счупи всеки прозорец, пред който се намира.

В показаната анимация, ако куршумът има маса (0,04 kg) и скорост (300 m/s), единственият начин човек да полети назад с една прилична скорост (20 m/s) е, ако неговата маса е  по - малкa от един килограм (600 g). Тъй като хората обикновено имат маси, вариращи от 45 kg до 120 kg, ние бързo стигаме до идеята, че в посочените филми, действието не се съобразява със Закона за запазване на импулса (ЗЗИ).

Ако взаимодействието на куршум и човек се покаже реалистично, нещата няма да изглеждат така драматично. Нека разгледаме идеалната ситуация на куршум изстрелян срещу човек с бронежилетка и с кънки на ледена площадка (за намаляване на триенето).


Веднага ще забележим, че е налице затворена система от 2 тела и между куршума и човека ще се осъществи абсолютно нееластичен удар. Съгласно ЗЗИ, движението на човека с маса 60 kg ще бъде едва забележимо, със скорост около 0,2 m/s. 

За описаната ситуация можем да разсъждаме и по друг начин. Ако куршумът има способността да хвърли човек през прозореца, какво ще направи откатът на оръжието спрямо стрелеца? Ако оръжието не повали стрелеца на земята, то и куршумът не е в състояние, да хвърли мишената през прозореца.