Физика от ЦЕРН (2): Субатомните частици

Учените от ЦЕРН проучват фундаменталната структура на Вселената, за да разберем кои са най-малките градивни елементи на материята и как те взаимодействат.

Цялата позната материя (без тъмната материя), е изградена от молекули, които от своя страна са комбинации от атоми. Вътре в атомите има електрони, които се въртят около ядрото. Самото ядро е изградено от протони и неутрони, но дори и те са обекти със сложен строеж. Протоните и неутроните, са изградени от кварки, които изглежда са крайни и неделими структури, подобно на електроните.

Кварките и електроните са едни от истинските елементарните частици, които се изучават в ЦЕРН и в други лаборатории по света. До момента физиците са открили, в различни експерименти, изключително голям повече от тези елементарни частици. Това е наложило изследователите да пристъпят към тяхното организиране и систематизиране, точно както Менделеев е направил с периодичната система на химичните елементи.

Всички съвременни изследвания са обобщени в сбит теоретичен модел, наречен Стандартен модел (Standard Model). Днес имаме много добра представа за това от какво е изработена материя, как се свързват нейните градивни частици и как тези частици взаимодействат едни с други.

Източник: ЦЕРН