Човекът и природата, 4 клас, Тест "Входно ниво"(варианти 1 и 2)

Тест „Входно ниво” (вариант № 1) 

1. Посочете верния отговор. Всички тела:        

а) са прозрачни                      

б) имат маса                        

в) са твърди

 

2. В кой ред са изброени само вещества?

а) стол, тетрадка, планина                     

б) компютър, цвете, ваза             

в) вода, въздух, желязо

 

3. На везните са претеглени две еднакви топчета (виж фигурата). Колко е масата на едно топче?

а) 100 г                

б) 150 г                  

в) 300 г

 

4. Пускаме бучка захар в чаша с вода. Бучката постепенно намалява, защото захарта:

а) се разтваря във водата                   

б) се изпарява             

в) се превръща във вода

 

5. На рисунката са показани три еднакви свещи, които са покрити със стъклени буркани.

Коя свещ ще изгасне последна?

 

6. В кой ред са изброени само неживи тела?

а) риба, мотор, лодка                   

б) самолет, робот, телевизор             

в) цвете, ножици, врабче

 

7. Превръщането на леда във вода се нарича:

а) топене                                          

б) наводнение                                       

в) втечняване

 

8. Кое от изброените вещества е течност, която има свойството да гори?

а) въглища                                      

б) вода                                                     

в) бензин

 

9. В кой ред са изброени само растения?

а) детелина, манатарка, дъб                 

б) ела, лайка, печурка              

в) бор, кокиче, тръстика

 

10. На картинките са показани главите на три птици. Коя от тях е опасен хищник?

 

11. Сами произвеждат необходимите им хранителни вещества (хранят се самостойно):

а) само растенията                            

б) растенията и гъбите                        

в) всички организми

 

12. Кой от изброените органи се намира най-ниско в тялото, ако човекът стои прав?

а) стомах                      

б) черва                      

в) сърце

 

Ключ на верните отговори:

1. – Б, 2 – В, 3 – Б, 4 – А, 5 – Б, 6. – Б, 7. – А, 8 – В, 9. – В, 10. – В, 11. – А, 12. - А

 

 

Тест „Входно ниво” (вариант № 2)

 

1. Посочете верния отговор. Всички течности:

а) са прозрачни                 

б) имат обем                        

в) имат форма

 

2. В кой ред са изброени тела?

а) стол, тетрадка, птица                    

б) захар, порцелан, стъкло             

в) вода, въздух, желязо

 

3. Везната е в равновесие (виж фигурата). Колко е масата на топчето?

а) 700 г                

б) 500 г              

в) 300 г

 

4. Кое от изброените вещества не се разтваря във вода?

а) захар                                         

б) сол                                   

в) пясък

 

5. На рисунката са показани три еднакви свещи, които са покрити със стъклени буркани.

Коя свещ ще изгасне първа?

 

6. В кой ред са изброени само живи организми?

а) антена, мотор, кораб               

б) велосипед,  робот, компютър            

в) мишка, дърво, врана

 

7. Преминаването на водата от течно в газообразно състояние се нарича:

а) изпарение                                    

б) обгазяване                                         

в) втечняване

 

8. Кое от изброените вещества е течност, която има свойството да гори?

а) мляко                                

б) вода                                                     

в) спирт

 

9. Есенен листопад се наблюдава при?

а) елха                                               

б) бреза                                                    

в) бор

 

10. Зърноядните птици имат къса, дебела и силна човка, с коята смачкват зърната. Коя от птиците на снимките се храни със зърна?

 

11. Сами произвеждат необходимите им хранителни вещества (хранят се самостойно):

а) всички организми                     

б) растенията и гъбите                       

в) само растенията                            

 

12. Кой от изброените органи е мускул, който непрестанно се свива и разпуска?

а) бели дробове                    

б) черва                      

в) сърце

 

Ключ на верните отговори:

1. – Б, 2. – А, 3. – В, 4. – В, 5. – А, 6. – В, 7. – А, 8. – В, 9. – Б, 10. – Б, 11. – В, 12. - В