Шрьодингер и неговата котка


Ервин Шрьодингер (1887-1961) е австрийски физик, един от бащите на квантовата механика. Той е автор на знаменитото уравнение, което описва статистически състоянието и импулса на квантовите частици. Шрьодингер разработва популярен мисловен експеримент, за да обясни значението на наблюдението в квантовата механика. Този мисловен експеримент се нарича котката на Шрьодингер. Какво представлява този експеримент?

Една котка се поставя в затворен стая. В стаята с котката има съд с отровен газ. Газът може да бъде пуснат чрез механизъм, който се задейства при разпадане на радиоактивно ядро. Както е добре известно радиоактивното разпадане е случаен процес и докато наблюдателят е в друга стая, няма начин да се установи дали котката е жива или мъртва. Квантовомеханичната интерпретация гласи, че без наблюдение, състоянието на ядрото се описва като суперпозиция (смесване) на две състояния — разпаднало се ядро и неразпаднало се ядро, следователно, котката е жива и мъртва едновременно. Ако стаята бъде отворена, експериментаторът трябва да види едно от двете състояния — «ядрото се е разпаднало и котката е мъртва» или «ядрото не се е разпаднало и котката е жива».


С други  думи наблюдението в крайна сметка определя състоянието на една квантовомеханична сиснтема. Ако при отваряне на стаята се установи смъртта на котката, то обосновано може да се твърди, че именно наблюдателят е убил котката Laughing.

Ервин Шрьодингер споделя Нобеловата награда за физика с Пол Дирак през 1933 г. за работата си върху формулирането на квантовата механика.