4 клас. СТЕАМ тема №1: Пътешествие в Древен Египет

Стефан и Соня обичаха игрите на въображението. Всеки път Голям Ум им повтаряше думите на великия учен Алберт Айнщайн: „Въображението е по–важно от знанието“.

Соня каза: – Златната маска на фараона Тутанкамон е известна в цял свят. Неговата гробница е скрита дълбоко под земята.

– Днес ще посетим гробницата на фараона Хеопс – каза Голям ум с усмивка и ще играем на въпроси и отговори...

    Активност (1)

1. Каква е геометричната форма на гробницата?................................................

2. Каква е формата на нейната основа?.............................................................

3. Каква е формата на нейните стени?.............................................................. 

 

Древните египтяни са наричали пирамидата „икхет“, което значи „славна светлина“. Стените й са били покрити с идеално полирани мраморни плочи. Като огромно огледало те са отразявали слънчевата светлина. Вероятно при хубаво време се е виждало от космоса!

Активност (2)

Пирамидата е построена преди 4500 години от фараона Хуфу, известен повече с гръцкото си име Хеопс.

– А колко е висока? – попита Соня.

– Ще я измерим както е направил Талес от град Милет в Древна Гърция– отвърна Голям Ум. Според легендата в слънчев ден Талес забил една пръчка в пясъка близо до пирамидата и почакал докато нейната сянка стане равна на нейната височина.

След това Голям ум попита: – Как това е помогнало на Талес Милетски да измери височината на Хеопсовата пирамида, без да се катери по нея?

Какво са отговорили според вас Стефан и Соня?

...................................................................................

(напишете отговора във вашите тетрадки)

Опитайте по предложения от вас начин да измерите височината на уличен стълб, дърво или предмет по избор.

Голям Ум допълни: При завършването на пирамидата тя е била висока 146 метра.

Активност (3)

Ако страната на основата на Хеопсовата пирамида е дълга 230 метра, колко е нейната обиколка и нейното лице?

 

Соня: – Обиколката ще намерим като ..........................................

Стефан: – Основата е квадрат и лицето намираме като..............

.................................................................................................

Активност (4)

Голям ум остана доволен от отговорите и каза:

– Пирамидата на Хеопс е построена от 2 300 000 каменни блока. Всеки блок тежи между 2 тона и 30 тона. Предполага се, че някои от блоковете тежат дори до 50 тона.

В пирамидата има няколко помещения с постоянна температура 200C . Какво е причината за това?

Стефан и Соня се затрудниха с отговора. Можете ли да им помогнете?

 ......................................................................................................................

Активност (5)

Пирамидата на Хеопс е ориентирана точно по географските посоки на света, като входът е от северната страна

Ако застанем обърнати с лице към входа и с разперени ръце, то посоките на света са под следните номера:

№ 1 – (дясна ръка) ........................

№2 – (лява ръка) ..........................

№3 – ...............................................

Активност (6) Кръстословица

 

Попълни хоризонтално редовете от 1 до 8

1. плавателен съд

2. географска посока

3. ароматно цвете

4. женско име

5. вкусен плод

6. мъжко име

7. река в България

8. бебето на овцата

В нашата кръстословица има скрита дума. При вярно попълване в първата колонка вертикално ще прочетете името на голяма постройка в древността.

Голям Ум каза: – Кръстословицата заприлича на акростих.

Соня попита: – А какво е „АКРОСТИХ“?

Голям Ум обясни: – Това е стихотворение, в което първите букви на всеки стих образуват една дума. Опитайте вие двамата да направиха такова стихотворение...

И ето какво сътвориха Стефан и Соня, след като правилно решиха кръстословицата:

В нашата Родина

Параход по вълните се носи

Изгрява слънцето на изток

Розите цъфтят, усещам аромата

Албена е с красота несравнима

Малинка червена – сладък вкус

Ивайло – наш цар и смел юнак

Дунав, величествен тече на север

Агънце бяло блее на поляна

Домашна работа 

Проучете в интернет къде на друго място на Земята има пирамиди освен в Египет?

От кого са изградени?

Речник

Тутанкамон – много известен фараон, но без пирамида

Хеопс или Хуфу – фараон, върховен владетел на Древен Египет преди 45 века

Талес Милетски – древногръцки учен и философ

Алберт Айнщайн – велик физик с Нобелова награда

Акростих – вече знаеш... Laughing

До нови СТЕАМ приключения!