4 клас. СТЕАМ тема №10: Пътешествие сред звездите

Господин Голям Ум влезе с усмивка в класната стая и в отлично настроение. На Стефан и Соня се стори, че усмивката дори влезе първа в стаята, а след нея Голям ум, който каза:  Здравейте, малки научни експерти! Днес ще говорим за тайните на Слънцето и звездите. Соня и Стефан: Здравейте, господине Голям Ум! Очакваме вълнуващо приключение! Голям Ум: Отлично! И така да започваме...

От какво се направени звездите?

Във Вселената има огромни облаци от газовете водородазот и прах. Облаците бавно и постепенно се свиват поради собственото си взаимно привличане (гравитация). Те стават все по–плътни и горещи, докато накрая започват да светят – излъчват топлина и светлина. Стефан: А защо звездите са толкова горещи?

 

Голям Ум: Вътрешността на Слънцето се нарича ядро с температурата около 16 000 000ОС. В ядрото изгаря газ водород и се отделя огромна енергия. Тази енергия се изнася към повърхността и достига до Земята като светлина и топлина.

Колко са звездите на небето?

Соня: На нощното небе звездите са толкова различни. Някои блестят силно, а други слабо. Дори ми се струват различни по цвят. Сигурно са безброй!

Голям Ум: Наистина звездите са около 400 000 000 000 само в нашата галактика Млечен път. Слънцето е една от тях. Само с очите си човек може да види около 3000 от тях. За лесно ориентиране още в древността те са групирани в съзвездия с различна форма. Те носят имена на предмети, животни и митични герои.

Голям Ум: А сега да разгледаме по какво се различават звездите.

Активност (1): Студени и горещи звезди

Звездите се различават по размери и по цвят – червените са по–хладни, а сините са много горещи. На картинката звездите са подредени само по своята температура на повърхността. Числата показват температурата в градуси.

 Разгледайте таблицата и сравнете звездите по тяхната температура.

А) Колко пъти звездите Сириус А и Сириус В са по – горещи от Слънцето?

Б) Колко пъти Слънцето е по – горещо от звездата Волф?

В) Колко пъти Волф е по – хладен от Сириус А?

Интересно

Най-горещата известна звезда във Вселената се намира в съзвездието Стрелец. Температурата й е около 210 000°C. Тази звезда е в процес на умиране.

Соня: Нима звездите умират?!

Голям Ум обясни: Звездите са като хората – те се раждат, живеят и накрая умират. Интересното е, че малките звезди живеят много по–дълго от големите звезди. Слънцето ще живее около 10 000 000 000 г., а една голяма звезда само 10 000 000 г.

 Активност (2): Малки и големи звезди

Малките звезди като Слънцето се наричат джуджета. Големите се наричат гиганти. Такива са Ригел, Бетелгейзе, Алдебаран и Антарес. Слънцето е жълто джудже. Разгледайте таблицата с  приблизителните радиуси на по-известни звезди. Сравнете по размери тези звезди.

А) Колко пъти Арктур е по – голям  от Слънцето?

Б) Колко пъти Сириус е по – малък от Алдебаран?

В) Колко пъти Антарес е по–голям от Арктур?

Интересно

Бетелгейзе е наистина огромна звезда. Ако тя замести Слънцето в нея ще попаднат планетите Меркурий, Венера, Земя и Марс.

 

Задача

Соня и Стефан пътуват със самолет и изминават 1000 км за 1 час. Обиколката по екватора на Слънцето е с дължина около 4 400 000 километра.

За колко часа двамата ще обиколят Слънцето?

Колко дни и месеци ще продължи това пътешествие?

 Сравнение

Ако Стефан и Соня обиколят по екватора звездата Бетелгейзе със същия самолет 3а това ще им бъдат необходими 500 години!

Най–голямата звезда, която науката познава в момента, е Скути от съзвездието Щит. Звездата Скути е червен свръхгигант с радиус около 1 200 000 000 километра. 

Активност (3): Разстояния до звездите

Вече знаем, че разстоянието между Земята и Слънцето е около 150 000 000 километра.

Намерете в интернет:

А) Как се казва втората най–близка звезда до Земята след Слънцето?

Б) На какво разстояние се намира се намира от нас тази звезда?

В) Ако пътуваме със скоростта на светлината за колко време ще стигнем до тази звезда?

 Активност (4): Къде изчезват звездите през деня?

Господин Голям Ум попита: Защо не виждаме звездите през деня? Лесно можете да отговорите на този въпрос.

Представете си вашите очи осветени от много мощен прожектор. Добър пример са мощните фарове на автомобилите, те могат да ни заслепят! За кратко време нищо не виждаме.

През деня Земята е огряна от слънчевата светлина, дори срещу нея не можем да гледаме, без опасност да си повредим зрението. Направете извод от тези примери и отговорете защо не виждаме звездите през деня.

Извод:..................................

 

Стефан: Дори при ясна, безоблачна и безлунна нощ виждам много малко звезди. А когато съм на село при баба и дядо виждам прекрасно небе с много ярки звезди. Соня: Когато съм в някоя хижа в планината с мама и татко вечер наблюдаваме звездното небе. Толкова е красиво и аз виждам много звезди, а в града не е е така. Голям Ум: Нека заедно да открием причината. Помислете, имали ли на село или в планината силно светещи реклами, силно улично осветление, високи сгради с хиляди светещи прозорци? Направете извод.

Извод:.....................


По същата причина астрономите разполагат своите телескопи високо в планините. Големите градове са замързени от вредни газове и прах. Те са замърсени и от много източници на светлина. Нарича се светлинно замърсяване.

Домашна работа

1. Чрез интернет си изберете си едно съзвездие. Научете откъде произлиза неговото име. Опитайте се да го нарисувате и да отбележите звездите, които го образуват.

2. Ако искаш да видиш сравнение между Скути и Бетелгейзе, гледай това видео:UY Scuti vs Betelgeuse - YouTube 

Или ако искаш да видиш колко е голяма Скути, ето още едно видео: What If Earth Orbited UY Scuti?

 

Речник

гравитация – взаимно привличане на телата, което зависи от тяхната маса и разстоянието между тях

водород, азот газове в състава на въздуха, ние дишаме повече азот отколкото кислород

галактика огромно струпване на звезди, звезден прах и газ поради гравитацията

съзвездие група от звезди, която носи имена на предмети, животни или митични герои

екваторнай–голямата окръжност, която мислено разделя една планета или звезда на две равни половини

светлинно замърсяванепричинява се от мощни източници на светлина в големите градове

До нови срещи! Laughing