4 клас. СТЕАМ тема №2: Пътешествие в Древна Гърция

Пътешествие в Древна Гърция

Господин Голям Ум обяви, че пътешествието днес ще бъде в Древна Гърция – родината на съвременната цивилизация, култура и Олимпийските игри. Стефан и Соня очакваха с любопитство новото приключение и то не закъсня.

Това е титанът Атлас, който дължи Земята. Римско копие на мраморна гръцка скулптура от преди 2 200 години. Намира се в музея на град Неапол в Италия. Каква е формата на Земята според древните гърци?

Стефан отговори: – Прилича на ...................

Наистина древните гърци са знаели две доказателства, че Земята не е плоска като палачинка много векове преди Фернандо Магелан да я обиколи с кораб.

Търговците на пристанището Пирея близо Атина с нетърпение чакали своите кораби – платноходи пълни със стоки от далечни страни.

Активност (1)

Разгледайте внимателно картинката. Първото нещо, което търговците са виждали е платното и знамето на върха на мачтата на кораба. Защо според вас е било така?

Соня: – Ако видят малък кораб в далечината значи Земята е:

............................................

Стефан: – Ако видят мачта с платно и знаме значи Земята е:

............................................

Активност (2)

Но кое е второто доказателство? – попита Соня.

Древните гърци, особено философите Питагор и Платон, са наблюдавали формата на сянката на Земята, когато тя покрива Луната при затъмнение.

Да разгледаме картинките с топката и лунното затъмнение.

Стефан: – Сянката на футболна топка е ..................... Сянката на Земята огрята от Слънцето върху Луната също е част от .....................

Голям Ум: – Древните хора са съобразили, че сянката повтаря формата на предмета. Имали са представа, че Земята не е плоска, а с формата на кълбо. Това е второто доказателство.

Активност (3)

1. Начертайте в тетрадките си окръжност с радиус 2 см.

 

2. Колко пъти радиусът се нанася в дължината на окръжността? Постъпете като древните гърци. Направете окръжност от въженце или конец. След това с по–късо въженце направете радиус. Сравнете дължините на двете въженца. Какъв извод ще направите?

.......................................................................................................................

 

Соня: – Голямото въженце се оказа по–дълго около ..... пъти, дори малко повече. Значи моята окръжност е дълга ............................. см.

3. Намерете информация в интернет колко е радиусът на Земята.

Стефан: – Попитах изкуствения интерект ChatGPT и той ми каза,че радиусът на планетата Земя е около ................ километра.

Соня: – Аз попитах господин Гугъл и той ми каза същото. Радиусът е .................... км.

4. Най–голямата окръжност на Земята се нарича екватор. Екваторът мислено разделя Земята на две равни половинки.

 

4. Най–голямата окръжност на Земята се нарича екватор. Екваторът мислено разделя Земята на две равни половинки.

Колко дълго ще бъде околосветско пътешествие по екватора?

.......................................................................................................................

Активност (4)

 

Земята е доста голяма и е покрита повече с вода, сушата е много по–малко. След като водата е толкова много защо не се излива в космоса?

Стефан и Соня се затрудниха с отговора. Можете ли да им помогнете?

Напишете вашето мнение:..........................................................................

................................................................................................................

А след това попитайте ИИ и сравнете двата отговора.

................................................................................................................

................................................................................................................

Речник 

мачта – голям пилон, стълб, на който се окачват платната на лодки и кораби

Фернандо Магелан – пътешественик и откривател, извършил първата експедиция за обиколка на Земята с платноходен кораб през XVI век.  

Атина – древен град – държава, сега столица на Гърция

Пирея – пристанище близо до Атина

Питагор – древногръцки математик и философ

Платон – древногръцки философ и математик, основал Атинската академия – първото висше учебно заведение

екватор – мислена окръжност, която разделя Земята на две половинки, на две полукълба