4 клас. СТЕАМ тема №3: Пътешествие в Древен Рим

Пътешествие в Древен Рим

Днес господин Голям Ум „заведе“ Соня и Стефан на среща с древните римляни. Те са били известни строители. Във всеки край на Римската империя са построили пътища, мостове, крепости, канали и големи сгради.

В град Залцбург, Австрия през XIX век е построен паметник на великия композитор Волфганг Амадеус Моцарт. При полагани основите на паметника е открита римска мозайка с надпис на латински език, който гласи: 

HIC HABITAT FELICITAS или ТУК ЖИВЕЕ ЩАСТИЕТО 

Соня се замисли и каза: – Сега разбрах какво значи името на моята приятелка Фелисити. Тя е една Щастливка Laughing

Активности (1):

Господин Голям Ум разказа подробности за този надпис. Мозайката е била направена от квадратни керамични плочки със страна 10 см.     

Моля, отговорете на следните въпроси: 

1. Каква е формата на римската мозайка?............................................

2. Колко е лицето на всяка керамична плочка?..................................

3. Какви са размерите на мозайката?...................................................

4. Колко е лицето на цялата мозайка?.................................................

5. Колко е лицето на надписа?..............................................................

Активности (2):

 

Като използвате римските цифри запишете отговорите на въпросите:

1. Колко са плочките в късата и дългата страна на мозайката?

Късата страна съдържа ... ......плочки

Дългата страна съдържа ........ плочки

2. От колко плочки е направена цялата мозайка?

Отговорът запишете с арабски цифри:...................

Представете резултата като сбор на римски числа .....................

3. В таблицата липсва знак за едно много важно число, което римляните не се употребявали. Кое е то?

Потърсете още информация чрез чичо Гугъл или чичо СhatGPT (Изкуствен Интелект).

Активности (3):

 

1. Класът се разделя на малки работни групи. Всяка група изработва мозайка с изображение по избор.

2. Подръчни материали – бяла картия А4, цветна картия, милиметрова хартия, ножица и лепило. Изрязват малки цветни плочки – квадратчета с размер 1 см.

3. Групите пресмятат лицата на изобразените животни или предмети.

4. Класът подрежда мозайките на изложба и оценява художествените им качества.

Голям Ум: Римските мозайки са изработвани от мрамор и теракота с ярки цветове.


Те са покривали подовете и стените в домовете на богатите римляни, в обществени сгради – бани, храмове, форуми, амфитеатри и стадиони.

Римските мозайки са предшественици на съвременните пиксели, римските пътища и мостове са вдъхновили съвременното инженерство, римските цифри се използват в часовници и календари, римската история и култура са повлияли на съвременното изкуство и литература.

Активности (4):

Познавате ли тези римски сгради? Свържете картинката с името на сградата–акведукт (водопровод), амфитеатър (място за зрелища), Колизеум (голям амфитеатър)

Домашна работа 

1. В коя римска провинция се е намирала голяма част от съвременна България?

.......................................................................................................................

2. Кои са известните римски градове в пределите на България?

.......................................................................................................................

3. Какви забележителности са открити в тези градове?

.......................................................................................................................

4. Научете още интересни неща за историята на Римската империя, като използвате този линк към Уикипедия.  

Речник

мрамор – вид скала с различен цвят

теракота –особен вид цветна глина, която след изпичане червеникав цвят.

пиксел – много малка точка с променливи цвят и яркост. Снимките с телефон и камера се изграждат от множество пиксели, подредени в правоъгълна решетка. 

акведукт – е изкуствен канал построен за пренос на вода от едно място на друго.

амфитеатър –  съоръжение, предназначено за провеждането на зрелища (гладиаторски битки, боеве с диви животни и други)

Колизеум – най–големият и красив амфитеатър в Древен Рим

форум– център на древния Рим