4 клас. СТЕАМ тема №5: Пътешествие в Температурния свят

Пътешествие в Температурния свят

Днес ще пътешестваме в Света на температурата – каза Голям ум. Ще поговорим за термометри, за топли и студени тела и за господин Андерс Целзий, който е роден и живял в град Упсала, Швеция през XVIII век.

Соня каза: – При настинка челото ми е топло и майка ми измерва температурата с термометър. 

Стефан: – Аз знам, че когато едно тяло е топло неговата температура е висока, а когато е студено има ниска температурата. Както е с въздуха през лятото и зимата. 

Голям Ум: – Да, температурата показва колко е топлината на едно тяло – малка или голяма. 

Соня попита: – А какво е направил този Целзий?

Андерс Целзий е астроном, математик и физик. Изобретил е начин за измерване на температурата. Съставил е скала – линийка с числа и чертички. Тя е разделена на равни части между числата 0 и 100. Една малка част е наречена градус и се означава така 1(един градус). 

 

Стефан попита: – А защо е избрал точно числата 0 и 100

 

Голям ум: – Причината са две природни явления познати в цял свят. При  00 градуса водата замръзва и ледът се топи, а при 1000 градуса водата кипи. Интересното е, че тези температури не се променят по време на замръзването и кипенето. Знакът за градус (0С) се чете „градус по Целзий“.

Пред скалата има тънка тръбичка с оцветена течност – спирт. При нагряване спиртът се издига по тръбичката и обратно при охлаждане – спада. По деленията означени с чертички измерваме температурата. Така работи термометърът на Целзий.

Активности (1)

 

Какви са показанията на термометър за хора (1) и домашен термометър(2)?

Стефан: – При № 1 виждам, че температурата е точно ......0С. Човек с такава температура на тялото е ................ .  Температурата на здрав човек е до ....... 0С

Соня: – При № 2 виждам ...... деления над числото 20, значи е ......0 С. Такава е температура вкъщи през ........................ .  

Активности (2)

Голям Ум: – През зимата температурата спада под 00 С и отново броим деленията. Пред числото слагаме знак минус. Например минус 5 градуса означаваме така: –50 С. 

Моля, пребройте с колко деления се е повишила температурата между –50С и 150С на термометър (№ 2) ?

Соня: – Не е трудно, деленията са точно ..... Значи темепературата се е повишила с ....... градуса.

А сега посочете температурата на въздуха според термометри (№ 3) и (№ 4)


Стефан: – Термометър (№ 3) показва температура .........

Соня: – Термометър (№ 4) показва температура .............

Активности (3)

Стефан: – Броенето на деления е малко досадно. Вкъщи ползваме електронен термометър, който има малък екран. А за температурата навън следя по приложението на телефона.


Голям Ум попита: – Какво показват екраните на тези електронни термометри?

Соня: – Термометърът за тяло показва ..............., а този за вкъщи показва .................. Но тук има числа с точка между тях.

Голям Ум обясни: – Такива числа с точка между тях се изучават в 5 клас. Например температурата на тялото се чете 38 градуса и 5 десети или 38 градуса и половина. Между 38 и 39 градуса има точно 1 градус разделен на 10 още по–малки деления. Половината от тях се наричат 5 десети. Нещо подобно знаете – половинки, третинки и четвъртинки.

Колко е важно да знаем повече за промените на околната среда?

Соня: – Знам за едно момиче, което е също от Швеция, като Андерс Целзий. Казва се Грета Тунберг. Тя е по–голяма от мен и се тревожи от затоплянето на Земята и топенето на ледниците. Грета иска хората да се грижат по–отговорно за климата на нашата планета. 

Активности (4) 

Температурното пътешествие продължи с нови въпроси. 

Голям Ум попита:– Може ли освен водата и други вещества да се топят и замръзват?


Стефан отговори: – Лавата от вулканите тече като вода, макар и по–бавно.

Соня: – В интернет видях, че лавата съдържа разтопена скала. В нея има желязо и други вещества.

Стефан:Научих от ИИ, че нейната температура е много висока – около 10000 С.

Голям Ум попита: – Как мислите, само водата ли може да се изпарява? Ако се затруднявате, то проверете отговора чрез Гугъл или Изкуствения интелект. Това да остане за домашна работа.

Соня: – А може ли въздухът да стане твърдо вещество?

Голям Ум: – Да, при много ниска темпуратура, около 2180 С въздухът ще се превърне в твърдо вещество. 

Домашна работа 

1. Измерете вкъщи температурата на различни места. Съставете и попълнете подобна таблица:


2. Колко е най–високата и най–ниската температура измерени в България и кога е станало това?

3. Колко е най– високата и най–ниската температура измерени на Земята, кога и къде е станало това измерване?

4. Колко е най–ниската възможна температура във Вселената?

5. Съществува ли най–висока температура във Вселената?

До нови срещи! Laughing