4 клас. СТЕАМ тема №6: Животът на мравката Мерлин

Животът на мравката Мерлин


Днес ще се отправим в света на мравките. Те са удивителни създания със свое сложно общество и умения за сътрудничество. Нека заедно да разгледаме как работи този забележителен свят.


 Активност (1): Силата на Мерлин

 Знаете ли, че мравката може да повдигне до 50 пъти по–тежък товар от нейното тегло. Какво означава това в сравнение с човека?

 Мерлин е много лекичък, но точно колко? Да разделим 1 грам на 1000 равни части и вземем 10 от тях –  това е теглото на Мерлин. А неговият товар е 50 пъти по–тежък. Значи той е равен на ........ части от 1 грам, но това е точно половинка от грама.  

А сега да пресметнем какви са способностите на човек с тегло 80 килограма да повдигне това 50 пъти по–тежък товар.

Това е лесно ...............................

Възможно ли е човек да повдигне толкова тежък товар?...................

Проверете в интернет колко е световния рекорд на вдигане на тежести при най–силните спортисти.

Активност (2): Устройство на мравка

Какви части има тялото на една мравка? Стефан и Соня, погледнете, моля, моделът на мравката пред вас, нашият Мерлин.


Мерлин

Стефан: Виждам глава с пипала, средна част и накрая коремче.

Соня: Мерлин е насекомо и има ..... крака, закрепени към тялото.

Голям ум: Краката завършват с остри малки нокти удобни за копаене на тунели, да се катери по стени и тавани без да пада. На лактите си има малки четки, с които се почиства.

Соня: Да, на главата има две пипала, като антени, очи и здрави челюсти.

Голям ум: Антените са сетивата на Мерлин. С тях усеща миризми и вкус, ориентира се чрез докосване и дори чува. Мравките разговарят като отделят феромони – различни миризми и ги усещат с върха на антенките. С феромоните отбелязват пътя до находище на храна или дават сигнал за опасност. 

Активност (3): Движение на мравка 

Голям Ум: Ако една мравка е дълга 10 мм, то колко мравки ще се подредят една след друга в тунел дълъг 18 см.

Стефан: Ами, много просто. Ще разделим 18 на 10 и готово.

Соня: Стефане, това е грешка. Трябва да работим с еднакви единици. Значи 10 мм са равни на ....см. И след това ще стане лесно...................... В тунела ще се подредят точно....

Голям Ум: Днес Мерлин има задача да търси храна. Той тръгва от входа на мравуняка в посока на Север и изминава 20 см, след това изминава на Изток още 30 см и намира едно житено зърно. Хваща го с челюстите си и тръгва на Юг, като изминава 20 см. След това завива направо на Запад и се връща до мравуняка.

Довършете пътя на Мерлин до мравуняка със стрелки според условието и отговорете:

1. Колко е цялата дължината на пътя изминат от мравката?.......................

2. Каква фигура е очертал пътя на Мерлин?..................................................

3. Намерете лицето на тази фигура...............................................................

Активност (4): Мравешкото семейство 

Голям Ум: Мерлин има огромно семейство наречено колония, което живее най–често под земята. В мравуняка има голяма система от тунели и различни помещения.

Най–важна в семейството е Царицата–майка. Тя е по–голяма и снася до 30 000 яйца на ден. От тях се излюпват различни членове на семейството – работници, войници и търтеи – мъжки мравки. Царицата живее няколко години, работниците и войниците около една година. Търтеите живеят най–кратко, имат крила, оплождат яйцата и след това умират.

Въпрос от Голям Ум. Какви са задълженията на Мерлин в мравуняка? Той е:

А) търтей      Б) царица–майка        В) войник       Г) работник

Работниците вършат цялата работа в семейството – търсят и донасят храна, грижат се за майката, за нейните яйца и ларвите, те са добри строители. А какво мислите правят по цял ден мравките – войници? ...................................

Въпрос от Голям ум:

За учените е загадка как е възможно мравките да строят толкова огромни постройки като мравуняците. Вероятно имат много хитроумна система за разговори и така всяка мравка да работи по правилен начин.

Каква според вас е тази система?..................................

 Активност (5): Хранителни запаси

 Голям Ум: Според вас с какво се хранят мравките?

Мнение от Соня и Стефан:.........................................................................

Голям Ум: В храната на мравките задължително влизат различни видове семена. В мравуняците има помещения за тяхното съхранение като запаси. Мравките задължително разцепват всяко семенце на две части.

Въпрос: Деца, направете предположение защо мравките правят това?

Помощ от Голям Ум: Какво има във всяко семе? Попълни празните места с думите: хранителни вещества, семенна обвивка, коренче, стъбълце, листенца, зародиш.

№ 1....................................

№ 2...................................

№ 3...................................

№ 4...................................

№ 5...................................

№ 6...................................

Ако подпадне при подходящи условия – температура, влажност и въздух, семето може да .................... и след това да ....................... над повърхността на почвата. Какво ще стане с мравуняка, ако в него са натрупани много зърна при подходящи условия?

 

Извод: Мравките разцепват семената на две части за да................................... 

Голям Ум: Имам за вас една последна загадка. Когато Мерлин занесе в мравуняка зърно от растението кориандър мравките задължително го разцепват на 4 части. Защо според вас мравките правят това? .................................. 

Домашна работа

Вижте видео материали за живота на мравките.

(Best Of Ants | BBC Earth), (The Insane Biology of: Ant Colonies) 

Проучете с помощта на Гугъл и ИИ още интересни неща за живота на мравките.

1. От колко години мравките съществуват на Земята?

2. Колко вида мравки са познати на науката?

3. Как се движат мравки според температурата на въздуха (през лятото и през зимата)?

4. Какво означава, че мравките са студенокръвни същества и как това влияе на тяхното движение?

5. Как дишат мравките?

6. Как мравките се грижат за растенията и околната среда?

До нови срещи! Laughing