4 клас. СТЕАМ тема №7: Среща с госпожа Енергия

Среща с госпожа Енергия

 

Господин Голям Ум влезе сериозен в стаята, погледна към учениците и каза: Днес ни предстои среща с една много важна дама. Нарича се госпожа Енергия. Тя е тук, в нас и навсякъде около нас, тя е в цялата Вселена и е на възраст повече от 13 000 000 000 години. Освен това е невидима!

Стефан: Доста е възрастна, но ме затруднява, че е невидима. Как ще се запознаем?

Соня: Нали знаем, че въображението е по–силно и важно от знанието.

Голям Ум отвърна: Много добре. Енергията е невидима, но наблюдаваме какво върши непрекъснато. Можем да я „видим“ чрез движението и работата на телата.

Активност (1)

Попълнете празните места. Каква енергия използва:

спортистът:.............................

корабът с платна:..................

прахосмукачката:...................

А сега довършете изреченията:

1. Топлинна енергия имат ............................ тела.

2. Енергията на човешкото тяло се набавя чрез ........................ .

3. Слънцето и огънят е източници на .................... и .................енергия.

4. Вятърът и водата притежават енергия на .................................. .

                                                        Как се променя енергията?                      

1. В лампата .............. енергия се превръща в ............... енергия.

2. В човешкото тяло енергия на ............. се превръща в енергия на .................

3. Енергията скрита в бензина се превръща в енергия на ................................

4. Съставете изречение за превръщането на енергията по двете картинки.

Голям Ум: Всички знаем, че без госпожа Енергия движението на телата е невъзможно. Но как разбираме, че едно тяло се движи, например автомобилът?

Соня: Ами много лесно. Автомобилът променя .................... (а вие как мислите?)

Стефан: Отдалечава се от паркинга пред блока. Иначе си стои на едно място.

Голям Ум: Вярно. Щом едно тяло променя положението си спрямо друго неподвижно тяло значи е в движение, ако не променя положението си е в покой.

Активност (2)

Проблем: Може ли едно тяло да бъде едновременно в движение и в покой?

Земята се движи около Слънцето със скорост 100 000 километра в час. За една година прави обиколката с дължина близо 1 000 000 000 километра.

Соня: Ето, аз седя на стол в класната стая, значи съм в състояние на ............. В същото време заедно със Земята се ............... около ..................

Спрямо различни неподвижни тела аз съм в ....................... и в ....................

А може ли е едно тяло да извършва две движения едновременно? – попита Голям Ум.

Стефан: На картинка (1) топката се движи по................... линия, а на картинка (2) топката се движи по ............... линия, но заедно с това тя се .................. Често съм ходил на боулинг с мама и татко.

Активност (3)

 

Задача:

Училищният двор има форма показана на картинката. Когато бяга крачката на Стефан е 60 см. За една обиколка на двора той направил 300 крачки.

Въпроси:

Каква е формата на училищния двор?..........................................

Колко е обиколката на двора?......................................................

Ако малката страна на двора е дълга 30 метра, то колко метра е дълга голямата страна? ....................................................................................................

След Стефан двора обиколила и Соня. За една секунда тя изминавала 2 метра.

За колко секунди Соня е обиколила двора?.......................................................

Превърнете секундите в минути с помощта на Голям Ум................................ 

Домашна работа 

1. Проучете в интернет какви движения извършва Земята и другите планети в Слънчевата система.

2. Каква е формата на орбитата на Земята около Слънцето? Как се нарича тази форма?

Разгледайте таблицата

3. Коя е най–голяма по размери планета и коя е най–малката?

4. Коя планета се движи най–бързо и коя най–бавно около Слънцето?

5. Колко земни дни продължава 1 година на Сатурн?

До нови срещи! Laughing