4 клас. СТЕАМ тема №8: Пътешествие в света на магнитите

Господин Голям Ум се появи с малка кутия в ръцете си. От нея извади предмет с формата на подкова. Това е магнит – каза той. На английски език магнит с такава форма се нарича „horse shoe-magnet“. Досещате се ... магнит – конска обувка.

Стефан взе думата: Подковата се поставя върху копитата на коне, магарета и други копитни животни. Закрепва се със специални пирони, наречени клинове. Подкова намерена на пътя носи щастие и късмет, така каза баба ми. Затова някои хора ги окачват над входната врата.

Соня попита: А конят не го ли боли?

Голям Ум обясни: – Не изпитва никаква болка. Копитата са ноктите на коня, но много големи и твърди. Подковите ги предпазват от бързо изтриване. Когато подковата се изтърка, на нейно място се слага нова. 

      Историята на магнита 

Хората от дълбока древност познавали една скала – минералът магнетит със свойството да привлича железни предмети.

Магнитните свойства на малки скални парчета са били известни още преди хиляди години в Китай, Индия, Гърция и Рим. Магнетитът съдържа желязо и от него са изработват магнити с различна форма и малки магнитни стрелки.

 Свойства на магнитите

 

Магнитите имат различна форма и интересни свойства. Двата края на магнита в различен цвят се наричат полюси – Северен (Nord) и Южен (South). Полюсите с различни имена се привличат, а тези с еднакви – се отблъскват с магнитни сили.

Соня: А за какво хората са използвали магнитите?

Голям Ум: За ориентиране по географските посоки на света. Компасът е помагал при пътешествия и изучаване на непознати места, при плаване през морета и океани.

Магнитните стрелки винаги сочат посоката Север и така е направен компасът. Земята има свойството на огромен магнит. Това свойство се нарича магнитно поле. Земята също има два магнитни полюса

Активност (1): Ориентира с компас 

Определяне на географското положение на класна стая и училищна сграда с помощта на магнитна стрелка/компас. (Определяне реално или по картинка)

1. Прозорците на 4 А клас гледат в посока:.....................

2. Прозорците на 4 Б клас гледат в посока:.....................

 Активност (2): Игра с магнити

Господин Голям Ум попита:

Aко разрежем прав магнит на две равни части ще получим:

Коментар от Голям Ум: Всяка малка магнитна частица запазва магнитните си свойства и има винаги два полюса!

Ето ви още една задача:

Какви са полюси 1 и 2 на магнита в средата на картинка?

Използвайте посоките на магнитните сили!

Активност (3): Обиколка на Земята

Господин Голям Ум постави нов въпрос: Стефан и Соня се намират на Северния полюс на Земята. Обърнати са гръб към гръб. Двамата решават да обиколят Земята и отново да се срещнат на Северния полюс. В каква географска посока са тръгнали двамата?

А) Соня на Запад, Стефан на Изток

Б) Соня към бялата мечка

В) Стефан към иглуто на ескимосите

Г) Двамата на Юг

Активност (4): Какви тела привличат магнитите?

Изследвайте как взаимодейства магнита с различни тела. Например колекция от дребни монети, връзка различни ключове, комбинация от стъклено, дървено и стоманено топче, набор от прибори за хранене и други предмети от бита.

Активност (5): Къде можем да открием магнити?

Задача:

Намерете информация в интернет или чрез изкуствен интелект за материали с магнитни свойства, които се използват в бита и ежедневието – магнитни инструменти – отверки, магнитни карти, медицинска апаратура, компютри и телевизори, микрофони и високоговорители, кранове за пренос на железни отпадъци и други.

Да си направим магнит:

Всяко тяло от желязо или стомана придобива магнитни свойства под въздействие на силен магнит чрез допир или триене в постоянна посока.

До нови срещи! Laughing