4 клас: СТЕАМ (STEAM) учение чрез забавление

Стефан, Соня и господин Голям Ум в света на СТЕАМ

СТЕАМ (STEAM) е светът на:

Науката (Science), Технологиите (Technologies), Инженерството (Engineering), Изкуството (Art) и Математиката (Math)

Стефан и Соня са връстници и съученици от 4 клас. В свободното си време често посещават учителя господин Иван Иванов. Той всъщност е дядо на Соня, но тя държи да му казват Голям Ум, защото знае всичко за всичко. Стефан пък се шегува, че инициалите на господин ИИ означават Изкуствен Интелект.

Голям Ум е добър физик и математик, познава инженерството и технологиите и дори умее добре да пее и да рисува чудесно.

Всяка среща с него вкъщи или в училище за тях е интересно приключение в миналото, настоящето и бъдещето...                                                            

Запознаване. Животът на хората 

Разгледайте картинката. Развитието на човека преминава през различни периоди. Посочете периодите през които е преминал животът на Голям Ум до момента?

Начертайте и попълнете таблицата във вашите тетрадки

 

Използвайте познатите ви понятия:

зряла възраст, детска възраст, юношество (пубертет),

старост, ученическа възраст, кърмаческа възраст

А сега отгатнете възрастта на Голям Ум, като решите следната

Задачка – закачка:

Стефан е малко по–голям от Соня. Той е на 10 години и 1 месец, а тя е на 9 години и 11 месеца. Годините на Голям Ум са 3 пъти повече от сбора на годините на Стефан и Соня. На колко години е дядото на Соня? 

Отговор: Голям Ум е на ………... години

Довиждане! Очаквайте скоро първите приключения на тримата герои в света на СТЕАМ!