4 клас, Тест "Планетата Земя"

1. По своята форма Земята прилича на:

а) квадрат                 

б) кубче                  

в) кълбо

 

2. Кое твърдение е вярно? Земята се върти:

а) само около своята ос                 

б) и понякога спира            

в) около своята ос и около Слънцето

 

3. Препишете и попълнете изреченията чрез помощните думи – спътник, планета, звезда.

а) Венера е ......................              

б) Слънцето е .................              

в) Луната е ......................

 

4. Препишете и довършете изреченията:

а) Денят и нощта се сменят непрекъснато защото .................

б) Годишните сезони се сменят защото ..................................

 

5. Отговорете на въпросите:

а) През кой сезон Слънцето се издига най-високо над земната повърхност? ....................

б) През кой сезон Слънцето се издига най-ниско над земната повърхност? .....................

 

6. Довършете изреченията:

а) Когато Северният полюс е наклонен към Слънцето у нас е ..................

б) Когато Южният полюс е наклонен към Слънцето у нас е ......................

 

7. Решете задачите:

а) Колко пъти ще се завърти Земята около своята ос за 72 часа?

Решение: ......................................

б) Колко обиколки около Слънцето ще направи Земята от 1 януари 2012 година до 31 декември 2016 година?

Решение: ......................................

 

8. Колко денонощия има високосната година?            

а) 364                     

б) 365                      

в) 366

 

9. Мартин е застанал по пладне с лице към Слънцето. Кои са посоките на света означени с номера на рисунката?

№ 1 ......................                          

№ 2 ......................

№ 3 ......................                          

№ 4 ......................

 

10. На фигурата е показана орбитата на едно небесно тяло.

а) Това тяло е: .................

б) Това тяло обикаля около Земята за ......... денонощия.

 

11. Разгледайте фигурата и отговорете:

а) Слънцето и телата които обикалят около него наричаме .........................

б) Вътрешните планети са: 1. ........... 2. .......... 3. ........... 4. .........

в) Външните планети са: 1. ........... 2. ........... 3. ........... 4. ............

г) Най - близката планета до Земята е .......

д) Най-голямата планета в Слънчевата система е .........

е) На коя планета може да кацне космически апарат?  

1) Сатурн            2) Уран            3) Марс

ж) На коя планета не може да стъпи човешки крак?    

1) Венера            2) Нептун       4) Меркурий

 

12. Препишете и попълнете празните места:

Слънцето е най - близката до нас .............

Слънцето е гигантско ........... от ............. газове.

Слънцето излъчва непрекъснато огромно количество светлинна ...........

(Помощни думи: енергия, планета, студени, спътник, звезда, горещи, орбита, кълбо)