4 клас, Тест "Разнообразието на живата природа"

1. Кое е вярно? Ципата между пръстите на патицата е приспособление, което подпомага:

а)  ходенето                           

б) плуването                         

в) летенето

 

2. Кое от изброените животни има предупредителна окраска?

а) оса                                

б) хамелеон                           

в) дъждовен червей

 

3. Кое от изброените животни има защитна окраска?

а) оса                                    

б) хамелеон                            

в) калинка

 

4. Поставете правилно средите на живот: блато, нива, море, парк, гора, зеленчукова градина.

а) естествено съобщество: ........................................................

б) изкуствено съобщество: ........................................................

 

5. Шаранът и щуката живеят в:

а) море                                 

б) блато                                  

в) сладководен басейн

 

6. Делфинът и акулата живеят в:

а) река                                      

б) блато                                           

в) море

 

7. Скалният орел е хищна птица. Той има четири приспособления за откриване, улавяне и разкъсване на неговите жертви:

1)....................................................

2) ..................................................  

3) ...................................................

4) ...................................................

 

8. Посочи грешния отговор. Планктонът може да бъде:

а) растителен                     

б) животински                      

в) подземен

 

9. Растенията и животните, показани на снимките, са членове на едно съобщество.

 

Съставете хранителна верига, като използвате стрелки:

..........................................................................................................................

производител      1-ви потребител       2-ри потребител      3-ти потребител

 

10. Кое от изброените растения е храст, който расте високо в планините?

а) шипка                             

б) хвойна                        

в) роза

 

11. Поставете обитателите на сушата – бръмбар, врана, скалолазка, усойница, заек, светулка, смок, вълк в правилната група.

насекоми: ..............................................................

влечуги: .................................................................

птици: ...................................................................

бозайници: ...........................................................

 

12. Кое е вярното? „Сребърна”е:

а) национален парк                             

б) резерват                           

в) защитена местност