4 клас, Тест "Човекът и неговата среда"

1. Попълнете празните места в таблицата:

2. Попълнете празните места в изреченията, като използвате помощните думи.

а) Жената притежава два ............................., които произвеждат .............................. .

б) Мъжът притежава два ............................., които произвеждат ............................... .

в) Оплождането в тялото на жената се извършва когато  .................... от бащата проникне в ........................ от майката.

г) От оплодената яйцеклетка се получава ...................... .

 

3. Посочи два верни отговора. За какво служат плацентата и пъпната връв, с които зародишът е свързан с тялото на майката?

а) за защита

б) за получаване на хранителни вещества

в) за лесно раждане  

г) за получаване на кислород

 

4. Срещу основните етапи от жизнения цикъл на човека запишете поне една важна особеност.

а) зародишно развитие: ..........................................................

б) бебешка възраст: .................................................................

в) детска възраст: ....................................................................

г) пубертет: ...............................................................................

д) зряла възраст: .....................................................................

 

5. На какви вещества са богати храните на картинките от 1 до 4:

№ 1                              № 2                              № 3                             № 4

 

6. Кои вещества осигуряват енергията на човешкия организъм?

а) вода и минерали

б) минерали и витамини

в) въглехидрати и мазнини

г) белтъчини и витамини

 

7.  Посочете примери за заразни болести се причинявани от:

а) бактерии: ......................................

б) вируси: ..........................................

(Болести: грип, тетанус, дребна шарка, диария)

 

8. Как е възможно да се заразим и как да се предпразим от микробите?

а) С ..................., който дишаме – предпазване: ...........................................

б) С ..................., която ядем – предпазване...................................................

в) С ................., която пием – предпазване ....................................................

г) При ................с болен човек – предпазване ...............................................

д) При ................... с някои животни – предпазване .....................................

 

9. Посочете примери за наркотици, които увреждат здравето и водят до сигурна смърт:

..........................................................................................................................

 

10. Посочете начини за укрепване на вашето здраве:

.........................................................................................................................