LQG - най-голямата структура във Вселената

Художествена интерпретация на най-голямата структура във Вселената. Източник: EOS/M. Kornmesser

Голямата квазарна група LQG (Large Quasar Group) е открита от международен екип от астрономи, ръководени от учени от Университета на Централен Ланкашир (UCLan), Великобритания. Тя е толкова голяма, че за космически кораб, който се движи се движи със скоростта на светлината, ще са необходими 4.109(милиарда) години за да бъде прекосена. Квазарите са галактически ядра от ранните дни на Вселената, които претърпяват кратки периоди на изключително висока яркост. Тези периоди са "кратки" в астрофизическо отношение, но всъщност са от порядъка на  10 - 100.106 години. От 1982 г. е известно, че квазарите са склонни да се групират в бучки или "структури" с изненадващо големи размери, като образуват големи квазарни групи или LQG.

LQG е толкова значителен по размер, че този факт оспорва всеобщия космологичен принцип, а именно предположението, че Вселената в достатъчно голям мащаб, изглежда по един и същ начин, без значение от къде се извършва наблюдението. Съвременната космологична теория се основава върху научната работа на Алберт Айнщайн и зависи от допускането на космологичния принцип. Принципът се приема, но никога не е бил доказан чрез наблюдения, които са извън всякакво съмнение. Въз основа на космологичния принцип и съвременната теория на космологията, изчисленията на астрофизиците показват, че не би трябвало да сме в състояние да открием структура по-голяма от 370 Mpc (мегапарсека).


Цветният заден план показва пиковете и спадовете в появата на квазарите в пределите на LQG. Тъмните цветове на картата отговарят на повече налични квазари, а по-светлите цветове - на по-малко количество квазари. Ясно се вижда дълга верига от пикове на висока концентрация на квазари, означени с черни кръгове. Червените кръстчета маркират позициите на квазарите в други по-малки LQG. Хоризонталната и вертикалната оси представляват небесните координати – дължина (ректасцензия) и ширина (деклинация). Картата илюстрира огромния мащаб на новооткритата структура.

Нека се опитаме да дадем някакъв смисъл на мащабите, за които говорим. Нашата галактика Млечен път е отдалечена от най-близкия си съсед галактиката Андромеда на около 2 500 000 ly (светлинни години) или 0,75 Mpc (мегапарсека). Една светлинна година (1ly) е равна приблизително на 9500 милиарда километра, а един парсек (1рс) е равен на около 3,26 светлинни години.

За сравнение LQG има среден размер около 500 Mpc. Поради неговата продълговата форма, най-дългото му измерение е 1200 Mpc (4 милиарда светлинни години) или около 1600 пъти по-голямо от разстоянието от Млечния път до Андромеда.

Съвсем определено LQG е най-голямата структура наблюдавана някога в цялата Вселена. Това е изключително вълнуващо - не на последно място, тъй като противоречи на сегашното ни разбиране за мащабите на Вселена.

Източник: UCLan