6 клас

Тест „Размножаване, растеж и развитие на животните”

 

1. Кои организми се размножават безполово?

а) гръбначните животни                                

б) безгръбначните със сложно устройство

в) едноклетъчните                                            

Тест "Структура и жизнени процеси при човека" (вариант 1)

1. Кой орган е изобразен на рисунката?

 

а) стомах                                                     

б) сърце

в) бъбрек                                                     

г) черен дроб

 

2. В кой от отговорите са посочени увреждания САМО на опорно-двигателната система?

а) навяхване и изкълчване                         

б) счупване и инфаркт

Тест "Структура и жизнени процеси при многоклетъчните организми" (вариант 1)

 

1. По кои тръбички от проводящата система на растенията се движи воден разтвор на хранителни вещества?

а) ликовите                                   

б) пластмасовите          

в) гумените                                   

г) дървесинните   

 

Pages

Subscribe to RSS - 6 клас