Близка среща със Слънцето

Мисия Parker Solar Probe на НАСА е първата която ще се доближи до Слънцето. Космическият апарат с размери на малък автомобил ще се доближи на около 6 милиона километра от слънчевата повърхност. Мисията носи името на Юджийн Паркър (1927), който първи издига теоретично идеята, че нашата звезда непрекъснато изпуска поток от частици и енергия, наречен слънчев вятър. През 1958 г. Ю.Паркър публикува статия посветена на идеята, че Слънцето излъчва потоци от частици материя с висока скорост, които оказват влияние на планетите и пространството в нашата слънчева система. Съществуването на явлението, известно сега като слънчев вятър, е доказано многократно чрез пряко наблюдение. Научната работата на Паркър е в основата на голяма част от нашето разбиране за това как звездите взаимодействат със световете, които ги заобикалят.

За първи път в история на НАСА космически кораб е наречен на жив човек, което е признание за значението на неговото откритие и цялостна научна дейност. Продължително време Ю.Паркър работи съвместно с носителят на Нобелова награда Субраманян Чандрасекар.

Слънчевата сонда ще отиде в район на пространството, който никога преди не е бил изследван", казва Паркър. "Много вълнуващо е, че ще направим по-подробни измервания на това, което се случва в слънчевия вятър. Сигурен съм, че ще има известни изненади. Винаги има.”

През 50-те години на миналия век Паркър предложи редица концепции за това как звездите - включително нашето слънце - излъчват енергия. Той въведе понятието „слънчев вятър”, за цялата тази сложна система от плазма, магнитни полета и енергийни частици, които съставят този феномен. Паркър също така направи теоретично обяснение за прегрятата слънчева атмосфера, короната, която - противно на това, което се очакваше от законите на физиката - е много по-гореща от повърхността на самото слънце.

Parker Solar Probe е космически кораб с висотехнологични възможности да разреши много от най-големите загадки за нашата звезда, включително и да разберем защо короната на Слънцето е толкова по-гореща от повърхността му. По програма Parker Solar Probe  ще стартира по време на 20-дневен прозорец, който се открива на 31 юли 2018 г. Мисията е част от програмата "Живот с една звезда" на НАСА, която изследва различни аспекти на системата Слънце – Земя, които пряко засягат живота и човешкото общество.

Източник: НАСА