Въпроси и задачи "Механика" (обобщение)

I. Механика на автомобила 

Лека кола променя скоростта си от 10 m/s  до 25 m/s  за време половин минута. Силите на триене и съпротивление се пренебрегват.

Отговорете на въпросите съгласно условията в задачата:

1) Какъв е видът на движение на леката кола?

2) Какво е ускорението на колата?

3) Колко път е изминала колата за посоченото време?

4) Ако масата на колата е 1 тон, то колко е силата на двигателя?

5) Колко работа е извършил двигателя на колата за посоченото време?

6) Каква е развитата мощност на двигателя за посоченото време?

7) Каква е кинетичната енергия на колата при скорост 20 m/s ?

8) На каква височина ще се изкачи колата по наклонена равнина, ако двигателят й се изключи при скорост 20 m/s?

9) Колко е теглото на колата в състояние на покой?

10) Колко е налягането на автомобила върху върху обща площ 10 m2?

11) На колко години е кучето? :)

  

II. Механика на лодката

Лодка за разходка плава в езеро с дълбочина 10 метра.

Обемът на потопената във водата част от лодката е 10 m3, а плътността на водата 1000 kg/m3. Отговорете на въпросите съгласно условията в задачата:

1) Колко е архимедовата сила действаща на лодката?

2) Масата на лодката заедно с пътниците и кучето е 300 kg. Имали опасност лодката да потъне? Обяснете.

3) Колко е теглото на товара, който може да приеме лодката преди да потъне? Целият обем на лодката е 20 m3 .)

4) Какво е хидростатичното налягане на дъното на езерото?

5) Защо кучето няма спасителна жилетка?

 

III. Прочетете текста и открийте грешките в него, ако има такива.

„Торичели, Паскал и Архимед са били съученици в гимназията в град Клермон-Феран, Франция. През 1665 г. тримата завършват Университета на град Падуа, Италия. При съвместната им научна работа в Гърция те правят няколко забележителни открития. Например Торичели открива закона за изтласкващата сила, който сега носи неговото име. Паскал пръв измерва атмосферното налягане с изобретен от него живачен барометър. Архимед извикал „Еврика!”, когато открил закона за предаване на налягането върху затворена в съд течност (или газ). Законът на Торичели намира приложение в хидравличната машина. А законът на Паскал показва защо корабите от стомана не потъват.”