МОН, РЕГИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, 5 КЛАС, 2017 Г.

1. Металното топче на фигурата се нагрява, при което:

а) масата му нараства

б) масата му намалява

в) обемът му намалява

г) обемът му нараства

 

2. Въздухът в стаята се затопля от радиатор чрез:

а) конвекция

б) кондензация

в) дифузия

г) изпарение

 

3. При кой процес телата отдават топлина?

а) кондензация

б) изпарение

в) топене

г) кипене

 

4. В кое положение трябва да поставим източника на светлина, за да се получи на екрана най-голяма сянка?

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

 

5. Показаната планета от Слънчевата система е:

а) Меркурий

б) Марс

в) Юпитер

г) Сатурн

 

6. В коя комбинация са посочени само нееднородни смеси?

а) кафе, мътна вода

б) минерална вода, айрян

в) оцет, чешмяна вода

г) мляко, олио

 

7. В чаша със захарен сироп се добавя още захар и след разбъркване на дъното остават кристалчета захар. Какво се е получило?

а) ненаситен разтвор

б) наситен разтвор

в) еднородна смес

г) захар

 

8. Какво ще се случи, ако горяща свещ се захлупи със стъклен буркан?

а) Свещта веднага ще изгасне.

б) Пламъкът на свещта ще стане по-ярък.

в) Свещта ще продължи да гори, както преди.

г) Свещта ще гори известно време и след това ще изгасне.

 

9. Кое от веществата, разтворени в питейнат вода, НЕ е замърсител?

а) готварска сол

б) лекарство

в) кислород

г) глина

 

10. Водата НЕ намира приложение при:

а) производство на безалкохолни напитки

б) приготвяне на консерви

в) приготвяне на лекарства

г) производство на стъкло

 

11. Коя част на клетката е отбелязана на картинката с номер две?

а) ядро

б) цитоплазма

в) клетъчна мембрана

г) наследствено вещество

 

12. Кое твърдение е ГРЕШНО?

а) Храненето осигурява енергия на организма за жизнените процеси.

б) Процесът хранене се осъществява от храносмилателната система.

в) Растенията и животните имат самостойно хранене.

г) Храненето  е един от основните жизнени процеси.

 

13. При растенията през устицата НЕ се отделя:

а) въглероден диоксид

б) кристали

в) кислород

г) вода

 

14. Кой орган е посочен със знак „Х” на картинката?

а) стомах

б) тънко черво

в) дебело черво

г) анус

 

15. Коя от изброените препоръки е свързана с информацията?

В затворените помещения въглеродният диоксид и бактериите във въздуха са повече, което води до умора и главоболие.

а) Почиствайте с прахосмукачка и влажна кърпа.

б) При кихане и кашляне закривайте с ръка устата си.

в) Редовно проветрявайте жилищата и класните стаи.

г) Не пушете и не стойте дълго време в задимени помещения.

 

16. На фигурата е показана чаша с вода, след което в нея е пуснат камък. Определете обема му и го запишете.

 

Отговор: ............................................................

 

17. Попълнете в таблицата пропуснатите свойства за твърдите тела и течностите.

 


18. Диаграмата показва съставните части на въздуха. Напишете наименованието на газа, означен със стрелка.

 

Отговор: ................................................................

 

19. Подчертай дейносттие, които НЕ водят до замърсяване на въздуха.

въздушен транспорт, горене на въглища, каране на велосипед, използване на слънчеви панели, пожари

 

20. На схемата е представен процесът дишане. Едно от веществата, получаващо се при дишането не е записано.

Запишете го на мястото му в схемата.

 

21. Свържете с черта функцията от таблицата с органа от картинката, за който се отнася.

 

 

Ключ на верните отговори и критерии за оценяване

Въпросите от №1 до № 15 с избираем отговор получават по 1 т.:

1. – Г, 2. – А, 3. – А, 4. – В, 5. – Г, 6. – А, 7. – Б, 8. – Г, 9. – В, 10. – Г,

11. – Б, 12. – В, 13. – Б, 14. – Б, 15. – В

 

Въпросите от № 16 до № 21 са със свободен отговор: 

16. – 50 ml, 50 cm3 – 1 т./ при грешка или без отговор – 0 т.

17. – За твърдо тяло – записано трудно се свива или подобен смисъл.

          За течност – записано, че има собствен обем или подобен смисъл

          За всеки верен отговор – по 1 т./за грешка/липса на отговор – 0 т.

18. Азот – 1 т./ за грешен отговор/липса на отговор – 0 т.

19. каране на велосипед, използване на слънчеви панели

       За всеки верен отговор – по 1 т., за грешка/липса на отговор – 0 т.

20. Въглероден диоксид– 1 т./за грешен отговор/липса на отговор – 0 т.

21. Свързва: Пречиства кръвта от непотребни вещества с бъбреците.

      Свързва: Резервоар в който се събира урината с пикочния мехур. 

      За всеки верен отговор – по 1 т., за грешка/липса на отговор – 0 т.

  

Скала точки – оценка: 

До 6 т. – слаб (2)

От 7 до 10 т. – среден (3)

От 11 до 15 т. – добър (4)

От 16 до 20 т. – мн. добър (5)

От 21 до 24 т. – отличен (6)