Физиката и медицината. Адронната терапия на рака

Адронната* терапия е нов метод за унищожаване на тумори с помощта на ускорени протонни или йонни снопове. При този метод се използва свойството на тежките заредени частици да отдават почти цялата си енергия в много тясна пространствена област. Това позволява да се атакува туморното образувание с минимално увреждане на околните тъкани.

Генералният директор на ЦЕРН (CERN) проф. Ролф Хойер посети България в края на ноември, за да участва в първата среща на ЦЕРН с представители на българската индустрия, която се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Част от дискусиите бяха посветени на новите практически направления за прилагане на физиката в медицината чрез адронна терапия.

  

проф. Ролф Хойер 

Ето какво казва в интервюто си проф. Хойер публикувано във в. “Монитор”:

"При пациент с онкологично заболяване, една от възможностите е да се унищожи туморът с лъчетерапия. Но при рентгеновите лъчи проблемът е, че много често се засяга здрава тъкан. Ако имате малък тумор и около него има здрава тъкан, с такъв вид лъчение всичко се засяга, включително и тя. При адронната терапия се използват протони, ядрото на водородния атом. И тук реакцията е много различна. Грубо казано, имаме много добре насочен сноп от лъчи и много точен. Вие ускорявате протона с такава енергия, че той всъщност удря точно тумора, без да засяга околната тъкан. Ако енергията не е насочена правилно, може да засегнете друга тъкан. Основното е много правилно да прецените енергията и да я насочите към тумора. Но това означава, че трябва да знаете къде точно се намира туморът. Трябва да премерите много точно къде е разположението му. И тук също може да се използват инструменти, които се прилагат от физиката на елементарните частици, за да измерите този тумор. Това съществено ще ускори лечението и вероятността за успех е между 90-95 на сто."

Източник: Блиц

*Адрони - общо наименование на мезоните и барионите. Елементарните частици се делят на три семейства - лептони, мезоните и бариони. Лептоните са безструктурни обекти (напр. частицата електрон). Мезоните и барионите имат кварков строеж. Мезоните са изградени от 2 кварка (кварк и неговия антикварк). Барионите са изградени от 3 кварки (напр. протон (uud -кварки), неутрон (ddu -кварки). Взаимодействието между кварките се нарича силно взаимодействие. Оттук и името на адроните (от гръцки- "адрос" означава силен).