7 клас

Тест "Звук и слух" (с ключ на верните отговори)

1.  Посочете грешния отговор. Звукът може да се разпространява в:

а) течности

б) газове

в) твърди среди

г) вакуум

 

Тест „Атом и атомно ядро. Радиоактивност” (вариант 1)

Уважаеми ученици,

В края на теста можете да види ключ на верните отговори.

1. Атомът е изграден от:

а) протони и електрони                          б) ядро и неутрони
в) йони и електрони                                 г) ядро и електрони.

2. Атомното ядро е изградено от:

Тест „Атом и атомно ядро. Радиоактивност” (вариант 2)

1. Явлението естествена радиоактивност доказва, че атомът е:

а) неделима частица                б) градивна частица         

в) малко топче                          г) сложно устроен   

Тест "От атома до космоса" (вариант 1)

1. Самопроизволното изпускане на невидимо лъчение от някои вещества се нарича радиоактивност. В състава на това лъчение влизат 3 вида лъчи. Кои са те?

а) ρ - лъчи                 б) γ - лъчи              в)  λ - лъчи 

г) α - лъчи                 д) σ - лъчи              е) β - лъчи

 

Тест "От атома до космоса" (вариант 2)

 Излъчване на алфа (α) частица (ядро на хелий) от радиактивно ядро на уран U - 238

 

Pages

Subscribe to RSS - 7 клас