7 клас

Тест "Електрически вериги" за 7 клас (вариант 2)

 

1. Колко е токът през резистора със съпротивление 2 Ω в тази верига?

Тест "Електричество" (варианти 1 и 2)

 

Вариант 1 

1. Посочете грешния отговор. Електричният заряд на тяло (частица):

а) е физична величина           

б) се проявява чрез електрични сили

в) се измерва в С (кулон)        

г) не съществува

Тест "Магнитно поле"

 

1. Постоянните магнити са изработени от:

а) алуминий                                             б) желязо             

Тест "Електричество и магнетизъм" (вариант 1)

1. Препишете и попълнете таблицата:

Величина

Означение

Мерна единица

заряд

 

 

Тест "Електричество и магнетизъм" (вариант 2)

1.  Попълнете празните места в таблицата:

 

 

 

 

Тест "Светлина и звук" (вариант 1)

 

1. Топлинен източник на светлина е:

а) лазерът                         б) светодиодът              

в) неонова лампа             г) лампата на фенерче

 

2. Колко е фокусното разстояние на леща с оптична сила 4D ?

а) 100 cm         б) 75 cm          в) 50 cm           г)  25 cm

 

Тест „Огледала и лещи. Човешкото око като оптичен уред”

 

1. Посочете грешния отговор? Образът на предмет от плоско огледало е винаги:

а) недействителен

б) равен по размери с предмета

в) прав

г) действителен

 

Тест "Светлина и звук" (вариант 2)

 

1. Кое от посочените тела не е източник на светлина?

а) Луната                           б) Слънцето      

в) прожектор                    г) морски фар

 

2. Колко пъти светлината се движи по-бързо от космическа совалка със скорост 21 800 km/h ?

а) 50 000 пъти                   б) 100 000 пъти            

Тест „Светлина и звук” (вариант 3)

1. Светлината се разпространява по:

а) крива линия

б) права линия

в) окръжност

г) няма верен отговор

 

Тест "Отражение и пречупване на светлината"

 

1. Поставете изброените източниците на светлина в съответната група. 

Източници:

лазерна показалка, горяща свещ, неонова лампа, Слънце, светулка, светодиод, Полярната звезда, лампа с нагряваща се жичка.

а) топлинни: ...........................................

б) студени: .............................................

 

Pages

Subscribe to RSS - 7 клас