Физика

Физични величини и мерни единици (система SI)

Физични величини и мерни единици

 

Физичните процеси и явления се описват чрез физични величини. Физичните закони от своя страна установяват количествени съотношения между физичните величини. За установяване на такива съотношения е необходима възможност за измерване на различните физични величини.

Силата, която мести атомите

IBM измери силата, необходима за пренос на един атом

Виж клип за откритието: ТУК

Пръстен от черни дупки

Пръстен от черни дупки открит в Космоса

Запечатаният обект е известен под името Arp 147 

Защо колелото се върти назад?

Въпрос на ученичка от 12 клас (поставен преди няколко години):

Бетелгейзе - гигант в края на живота си

Ще се превърне ли Бетелгейзе в свръхнова звезда в близкото бъдеще?

 

Сравнение между размерите на Бетелгейзе и размерите на орбитите на Земята и Юпитер

Скелетът на Вселената

Астрономи наблюдаваха костите от "скелета" на Вселената 

От атомното ядро до Галактиките (Powers of Ten)

 

       Един забележителен филм създаден преди повече от 50 години. Чудесна възможност за сравнение на микро - и макро - космоса в една удивителна съвкупност! (гледайте тук)

Германски ученик коригира изчисления на НАСА

Свръхмасивна черна дупка

Как се образува черната дупка? Виж тук 

Големия Адронен Колайдер (LHC)


Учени на прага да открият паралелни Вселени

Pages

Subscribe to RSS - Физика