9 клас (10 ЕП клас)

Тест "Електромагнитно взаимодействие" (вариант 1)

1. Големината на индукцията в дадена точка на магнитното поле се определя чрез отношението на магнитната сила Fmax  към:

а) скоростта и масата на заредената частица         

б) заряда на частицата

Тест "Ток в различни среди" (вариант 1)

 

1. Кое твърдение е вярно? Специфичното съпротивление на металите зависи от: 

а) приложеното напрежение   

б) дължината на проводника                

в) веществото на проводника  

г) сечението на проводника

 

Тест "Електричен ток" (вариант 1)

                       

1. Посочете грешния отговор. Токът е насочено движение на:

а) електрони                                    

б) (+) и (-) йони               

в) протони                                        

г) неутрони

Pages

Subscribe to RSS - 9 клас (10 ЕП клас)