Тест

Тест "Отражение и пречупване на светлината"

 

1. Поставете изброените източниците на светлина в съответната група. 

Източници:

лазерна показалка, горяща свещ, неонова лампа, Слънце, светулка, светодиод, Полярната звезда, лампа с нагряваща се жичка.

а) топлинни: ...........................................

б) студени: .............................................

 

Тест "Звук и слух" (с ключ на верните отговори)

1.  Посочете грешния отговор. Звукът може да се разпространява в:

а) течности

б) газове

в) твърди среди

г) вакуум

 

Национално външно оценяване по Физика и астрономия - 7 клас, 2012 г.

Уважаеми седмокласници,

Наближава Националното външно оценяване (НВО). Тези от вас, които желаят успешно да преминат изпитите е добре да се справят предварително с нивото на задачите дадени в предишни години. Представям ви подходящите материали. Желая ви приятна и качествена подготовка. Успех на всички!

Тест "Еволюция на звездите" (вариант 2)

1. Звездите се раждат с помощта на:

а) майки - звезди                                         б) гигантски газови облаци

в) енергията на вакуума                              г) Супермен

 

Тест "Топлинни явления" (вариант 2)

1. Агрегатното състояние на веществата се определя от:

а) размерите на градивните частици                   

б) вида на градивните частици

в) техния химичен състав             

г) силите на взаимодействие и скоростите на частиците

 

Тест "Радиоактивност"

1. Какво наричаме масово число?

а) масата на атома                                                 

б) масата на ядрото

в) броя на нуклоните в ядрото                          

г) броят на неутроните в ядрото

 

2. Пореден (атомен) номер се нарича броя на:

Тест "Известни физици"

От Исак Нютон и неговата ябълка до Ервин Шрьодингер и неговата котка, физиците са тези, които изучават Вселената и се опитват да разберат нейните закони. В този тест ще се срещнете с някои от тези невероятни мислители и техните идеи.

Тест «Известни физици»

Тест "Ядрена физика" (вариант 1)

Реакция ядрен синтез

1. Какво се случва при сблъсък между електрон и позитрон?

а) производство на нова частица         

б) получават се нови електрони

в) анихилация                                             

Тест "Електричен ток. Закон на Ом"

Георг Симон Ом (16.03.1789 - 06.07.1854)                        

1. Посочете грешния отговор. Електричният ток е насочено движение на:

а) електрони                 б) (+) и (-) йони               в) протони                г) атоми

 

Тест "Последователно и успоредно свързване на консуматори"

1.Единицата за измерване на електрично съпротивление е:

а) джаул             б) ампер           в) ом                г) ват

Pages

Subscribe to RSS - Тест