Тест

Тест "Електричество и магнетизъм" (вариант 2)

1.  Попълнете празните места в таблицата:

 

 

 

 

Тест "Светлина и звук" (вариант 1)

 

1. Топлинен източник на светлина е:

а) лазерът                         б) светодиодът              

в) неонова лампа             г) лампата на фенерче

 

2. Колко е фокусното разстояние на леща с оптична сила 4D ?

а) 100 cm         б) 75 cm          в) 50 cm           г)  25 cm

 

Тест „Огледала и лещи. Човешкото око като оптичен уред”

 

1. Посочете грешния отговор? Образът на предмет от плоско огледало е винаги:

а) недействителен

б) равен по размери с предмета

в) прав

г) действителен

 

Тест "Светлина и звук" (вариант 2)

 

1. Кое от посочените тела не е източник на светлина?

а) Луната                           б) Слънцето      

в) прожектор                    г) морски фар

 

2. Колко пъти светлината се движи по-бързо от космическа совалка със скорост 21 800 km/h ?

а) 50 000 пъти                   б) 100 000 пъти            

Тест "Отражение и пречупване на светлината"

 

1. Поставете изброените източниците на светлина в съответната група. 

Източници:

лазерна показалка, горяща свещ, неонова лампа, Слънце, светулка, светодиод, Полярната звезда, лампа с нагряваща се жичка.

а) топлинни: ...........................................

б) студени: .............................................

 

Тест "Звук и слух" (с ключ на верните отговори)

1.  Посочете грешния отговор. Звукът може да се разпространява в:

а) течности

б) газове

в) твърди среди

г) вакуум

 

Национално външно оценяване по Физика и астрономия - 7 клас, 2012 г.

Уважаеми седмокласници,

Наближава Националното външно оценяване (НВО). Тези от вас, които желаят успешно да преминат изпитите е добре да се справят предварително с нивото на задачите дадени в предишни години. Представям ви подходящите материали. Желая ви приятна и качествена подготовка. Успех на всички!

Тест "Еволюция на звездите" (вариант 2)

1. Звездите се раждат с помощта на:

а) майки - звезди                                         б) гигантски газови облаци

в) енергията на вакуума                              г) Супермен

 

Тест "Топлинни явления" (вариант 2)

1. Агрегатното състояние на веществата се определя от:

а) размерите на градивните частици                   

б) вида на градивните частици

в) техния химичен състав             

г) силите на взаимодействие и скоростите на частиците

 

Тест "Радиоактивност"

1. Какво наричаме масово число?

а) масата на атома                                                 

б) масата на ядрото

в) броя на нуклоните в ядрото                          

г) броят на неутроните в ядрото

 

2. Пореден (атомен) номер се нарича броя на:

Pages

Subscribe to RSS - Тест