Тест

Тест "Движение на заредени частици в електрично поле"

1. В точка от електрично поле с потенциал φ = 100V се поставя заряд q= 3.10-6 С. Колко джаула е неговата електрична потенциална енергия?

а)  3.10-4 J                                              б)  30.10-4 J                  

Тест "Видове движения" (с ключ за верните отговори)

1. Положението и движението на телата се определя спрямо:

а) координатно тяло                                     б) отправно тяло            

в) начално тяло                                               г) относително тяло

 

Тест "Входно ниво" по Човекът и природата за 5 клас (варианти 1 и 2)

Вариант 1

1. Коя свещ ще загасне първа?                              

Тест "Входно ниво" по Човекът и природата за 6 клас (варианти 1 и 2)

 

Уважаеми шестокласници,

Тест "Входно ниво" за 7 клас

 

Уважаеми ученици,

Тест "Входно ниво" за 8 клас (9 ЕП клас)

 

Уважаеми ученици,

Национално външно оценяване по Физика и астрономия - 7 клас, 2011 г.

 

Уважаеми седмокласници,

Външното оценяване приключи и всичко е ясно. Кандидатстване и след това ваканция! Все пак за тези от вас, които искат да знаят защо точно това са верните отговори е този материал.

Национално външно оценяване по Физика и астрономия – 7 клас, 2010 г.

 


 

В края на теста ще намерите ключ с верните отговори.

Тест "Изходно ниво" за 11 клас (12 ЕП клас) с ключ на верните отговори

 

1. Спектърът на излъчване на нагретите до висока температура разредени атомарни газове е:

а) непрекъснат                                    

б) линеен              

в) ивичен                                            

г) случаен

 

Тест "Процеси при газовете"(вариант 2)

 

1. Попълнете празните места в таблицата:

 

2. Посочете грешния отговор. За определяне състоянието на един газ е необходимо използването на:

а) термометър                    

б) математически формули       

в) силомер                        

Pages

Subscribe to RSS - Тест