Тест

Тест "Известни физици"

От Исак Нютон и неговата ябълка до Ервин Шрьодингер и неговата котка, физиците са тези, които изучават Вселената и се опитват да разберат нейните закони. В този тест ще се срещнете с някои от тези невероятни мислители и техните идеи.

Тест «Известни физици»

Тест "Ядрена физика" (вариант 1)

Реакция ядрен синтез

1. Какво се случва при сблъсък между електрон и позитрон?

а) производство на нова частица         

б) получават се нови електрони

в) анихилация                                             

Тест "Електричен ток. Закон на Ом"

Георг Симон Ом (16.03.1789 - 06.07.1854)                        

1. Посочете грешния отговор. Електричният ток е насочено движение на:

а) електрони                 б) (+) и (-) йони               в) протони                г) атоми

 

Тест "Последователно и успоредно свързване на консуматори"

1.Единицата за измерване на електрично съпротивление е:

а) джаул             б) ампер           в) ом                г) ват

Тест "Движение на заредени частици в електрично поле"

1. В точка от електрично поле с потенциал φ = 100V се поставя заряд q= 3.10-6 С. Колко джаула е неговата електрична потенциална енергия?

а)  3.10-4 J                                              б)  30.10-4 J                  

Тест "Видове движения" (с ключ за верните отговори)

1. Положението и движението на телата се определя спрямо:

а) координатно тяло                                     б) отправно тяло            

в) начално тяло                                               г) относително тяло

 

Тест "Входно ниво" по Човекът и природата за 5 клас (варианти 1 и 2)

Вариант 1

1. Коя свещ ще загасне първа?                              

Тест "Входно ниво" по Човекът и природата за 6 клас (варианти 1 и 2)

 

Уважаеми шестокласници,

Тест "Входно ниво" за 7 клас

 

Уважаеми ученици,

Тест "Входно ниво" за 8 клас (9 ЕП клас)

 

Уважаеми ученици,

Pages

Subscribe to RSS - Тест