Тест

Тест "Слънцето - нашата звезда" (вариант 1)

 

1. Кой химичен елемент е открит първо в състава на Слънцето, а после на Земята?

а) водород           б) хелий            в) азот              г) натрий

 

2. Кое твърдение е грешно?  Слънцето е:

а) в средата на еволюцията си           б) от спектрален клас G2

в) жълт гигант              г) звезда от главната последователност

 

3. Посочете източника на излъчваната енергия от Слънцето:

Тест "Еволюция на звездите" (вариант 1)

 

1. Звездите са стабилни в продължение на милиони и милиарди години защото в тях се уравновесяват две сили. Кои са те:

а) магнитни сили                        б) гравитацията     

в) ядрени сили                            г) налягането на горещия газ           

 

2. Посочете вярната формула за светимостта на звездите и нейната мерна единица:

Тест "Електромагнитни вълни" (вариант 1)

 

1. Източници на електромагнитни вълни са:

а) всички тела, които се движат           

б) постоянните токове  

в) постоянно магнитно поле                  

г) променливите токове

 

2. Кои от изброените вълни са електромагнитни?

а) сеизмични              

Примерен тест за матура по физика (ДЗИ) и други изпитни материали

 

Уважаеми зрелостници,

Твърде малка е вероятността някои от вас да се запишат за втора матура по Физика. Все пак за тези млади хора, които търсят едно истинско предизвикателство предлагам един примерен тест и в допълнение полезни връзки, чрез които да намерите достатъчно материали за една наистина добра и успешна подготовка. Приятни занимания! Желая Ви успех!:))

Тест "От атома до космоса" (вариант 1)

1. Самопроизволното изпускане на невидимо лъчение от някои вещества се нарича радиоактивност. В състава на това лъчение влизат 3 вида лъчи. Кои са те?

а) ρ - лъчи                 б) γ - лъчи              в)  λ - лъчи 

г) α - лъчи                 д) σ - лъчи              е) β - лъчи

 

Тест "Ядрени реакции. Елементарни частици" (вариант 1)

 

1. При кой процес се отделя най-много енергия (пресметната за 1 нуклон)?

а) делене на U- ядро                    б) α – разпадане            

в) β – разпадане                             г) сливане на две леки ядра

Тест "Равновесие на телата. Механика на флуиди" (вариант 1)

 

1. Кое от посочените не е елемент на величината сила?

а) посока                              б) големина      

в) рамо                                 г) приложна точка          

 

2. Кое от изброените не е прост механизъм?

а) лост                                 б) наклонена макара           

в) макара                             г) електромотор

 

Тест "Ток в различни среди" (вариант 1)

 

1. Кое твърдение е вярно? Специфичното съпротивление на металите зависи от: 

а) приложеното напрежение   

б) дължината на проводника                

в) веществото на проводника  

г) сечението на проводника

 

Тест "Електричен ток" (вариант 1)

                       

1. Посочете грешния отговор. Токът е насочено движение на:

а) електрони                                    

б) (+) и (-) йони               

в) протони                                        

г) неутрони

Тест " Механична работа, мощност и енергия" (вариант 1)

 

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата (по модела):

Pages

Subscribe to RSS - Тест