Човекът и природата

Тест "Електрични явления"

 

1. Две наелектризирани тела взаимно се привличат. Това означава, че те:

а) нямат заряди                            

б) имат едноименни заряди

в) имат разноименни заряди        

г) са влюбени

 

Тест "Състав и строеж на веществата"

 

1. Кой отговор е верен? Някои вещества са изградени от:

а) капчици                                    б) прашинки               

в) малки топчета                          г) атоми

 

2. Ако от един атом се откъсне 1 електрон получаваме частица:

а) молекула                                  б) протон                     

Тест "Вещества и химични реакции" (вариант 1)

 

1. Кои вещества наричаме прости?  Отговор:

    ………………………………………………………………………………………………..

2. Кои явления наричаме химични? Отговор:

    ………………………………………………………………………………………………..

3. Ако електронеутрален атом отдаде 1 електрон  се получава частица:

а) молекула            б) протон              в) ( - ) йон                г) ( + ) йон 

 

Тест " Превръщане на веществата" (варианти 1 и 2)


Вариант № 1

1.  При кое условие от калиев перманганат се получава кислород?

а) стриване в хаван                             б) награване              

в) пропускане на ток                           г) осветяване

 

Тест „Размножаване, растеж и развитие на животните”

 

1. Кои организми се размножават безполово?

а) гръбначните животни                                

б) безгръбначните със сложно устройство

в) едноклетъчните                                            

Тест "Структура и жизнени процеси при човека" (вариант 1)

1. Кой орган е изобразен на рисунката?

 

а) стомах                                                     

б) сърце

в) бъбрек                                                     

г) черен дроб

 

2. В кой от отговорите са посочени увреждания САМО на опорно-двигателната система?

а) навяхване и изкълчване                         

б) счупване и инфаркт

Годишен тест ”Човекът и природата” за 6 клас

 

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата:

Тест "Структура и жизнени процеси при многоклетъчните организми" (вариант 1)

 

1. По кои тръбички от проводящата система на растенията се движи воден разтвор на хранителни вещества?

а) ликовите                                   

б) пластмасовите          

в) гумените                                   

г) дървесинните   

 

Pages

Subscribe to RSS - Човекът и природата